Møtereferat 16. mars 2015

Til stede: 18 rotarianere + 1 gjest.

Kai Hansen ledet møtet. Han minnet om at neste gang den 23.3 blir det «Informasjonsmøte for nye medlemmer».

Kai ønsket i dag spesielt velkommen til vår gjest: Britt Helene Lindheim. Hun ønsker å bli medlem i Gol Rotary Klubb.

 

RONNY BRANDSGÅRD holdt kveldens «3 minutter».

Det var godt å se Ronny igjen etter mange ukers sykefravær. Og hva han fortalte var vesentlig mer alvorlig enn de fleste av oss hadde vært klar over. Kort oppsummert:

Ronny har hatt ryggplager i form av prolaps i flere år. Hvilket betyr at en støtdemper mellom to ryggvirvler klemmer på nerven eller har tørket ut. I januar forverret det seg. Han ble sengeliggende, hadde konstant voldsomme smerter, selv et dobesøk var en prøvelse. Heldigvis hadde arbeidsgiver forsikring i privat selskap. Det resulterte at Ronny kom inn til operasjon 09. februar på Oslofjord-Klinikken i Sandvika. Og der var det effektivt! Rene samlebåndet, 8 stk ble operert for prolaps i nakke eller rygg i løpet av få timer. Og smertene var etterpå helt borte! Etter 3 timer var Ronny ute av klinikken.

Nå ca 5 uker etterpå har Ronny riktignok periodevis litt vondt i bena. Kanskje en ny MR er påkrevet. Men legene tror at han på sikt vil bli helt frisk igjen.

Etterpå gikk diskusjonen livlig i Gol Rotary. Offentlig sykehus kontra privat klinikk. 6 måneders ventetid kontra kjapp innleggelse. Noen tenker at de med penger sniker i køen, at private klinikker «stjeler» leger fra offentlige sykehus. Imidlertid viser erfaringen at totalt sett forsvinner køene nesten helt. De private er supereffektive. Mange leger jobber både ved offentlige sykehus og privat. I tillegg kommer stadig flere utenlandske leger til Norge for å jobbe. Og, ikke minst, prisen på forsikring ved private klinikker synes å ha blitt ganske lave. Cirka kr 6.000,- pr år ble nevnt som et eksempel. Tilbake i 2003 hadde ca 36.000 en privat forsikring. I dag er antallet over 400.000!

Aud Ingunn viste til byråkrati og tungrodde rutiner på sykehus. Hun har selv sittet i styret på Ringerike Sykehus. Randi fortalte om eksempler på hvordan hun ble behandlet ved to tilfelle på sykehus. En enkel undersøkelse tok til sammen to hele dager. Hadde de endret rekkefølgen og tatt røntgen først, så ville tidsbruken begrenset seg til totalt 17 minutter.

Ål Sjukestugu er derimot et positivt eksempel. En god avtale med Ringerike, dyktige leger som kommer faste dager til Ål, og effektive operasjoner poliklinisk. En suksesshistorie.

Noen mente at gamle fremdeles må vike i køen for unge. Den «regelen» skal være tatt bort. Bare en 101-åring må vel fortsatt vike for en 40-åring som det haster med. Hvorpå Gullik var kjapp med replikken til Oddbjørn: «Du ligger dårlig an nå».

Aud Toril kjenner helsevesenet godt. Og ga oss mye saklig og objektiv informasjon. Konklusjonen er at det går kraftig fremover med helsa til Ola Nordmann. At vi hører om de få tilfelle med problem og klager. Mens vi sjelden får innsyn i det store antall solskinnshistorier, i alle nyvinningene på markedet, og at de fleste tross alt er sunnere i dag enn for få decennier tilbake.

Vi ønsker Ronny god bedring og at han snart igjen kommer i topp form!

Aud Ingunn sto som vanlig for loddtrekning av rødvin for frammøtet. Spesielt var at i dag skulle tre flasker loddes ut. Navnekulene var ikke med i dag, så løsningen ble peking på navn i medlemslisten. Anders pekte. Og Anders vant! Dyktig kar, han Anders :) …

 

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).