Møtereferat 5. januar 2015

Per Egil informerer:

Spekematsalget gav overskudd på over 17000,- vi evaluerer om vi vil fortsette med dette senere.

Minner om at vi trenger vertsfamilier til en utvekslingsstudent fra USA. Gå hjem og spør om det er mulighet. Viljen til å hjelpe til i helger o.l. er stor, men vi trenger to-tre familier i tillegg til Randi.

Kurs rotaryskolering. 22. og 29. Jan. i Asker og Oslo. Påmeldingsfrist er 19. Og 24. Jan. Spesielt for nye medlemmer.

Neste mandag er det omvisning på nybygget på Øyne på Ål.

Bente snakker om "jul for alle".

"Jul for alle" var et arrangement av Røde Kors for ensomme i julen. Dette var en kveld hvor 18 stykker kom og feiret juleaften sammen. Det var god mat og fin stemning. Frelsesarmeen fikk noe av overskuddet av mat og pakker. Asylmottaket i Hemsedal ville også komme med 58 stykker, men de fikk noe penger for å kunne kjøpe noen pakker til barna og aktiviteter. Gol Rotary gav 2500,- til Røde Kors sitt arrangement.      

 

Tor Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).