Møtereferat 27. oktober 2014

Per Egil informerer:

Intervalleymøte om TRF på Thon hotell Ål. Alle er velkommne,men spesielt president, innkommende president og TRF-ansvarlig.
Det er diskusjon rundt programmet for høsten. Det har vært mange tomme plasser på programmet og endringer underveis. Det har vært manglende rutiner rundt opplæring av nye ansvarlige. Dette må vi skjerpe inn, og få på plass komitepermer og rullering i komiteene for å sikre at det er kompetanse over alt.

3-minutter med Andreas.

Ting som irriterer.
Sokker: Andreas kan ikke forstå hvordan samboeren ikke kan klare å vaske, tørke og brette sokkeparene i skuffen når han klarer å kaste de på vask...
Kjøkkenklut: Se til å kaste den gamle på vask før du setter i gang med en ny!
Dopapir: heng det riktig vei! Papiret skal henge ut!
Drapsmaskiner: Oppvaskmaskinen. Ikke spisse kniver opp! Det er stygt å sette knivene slik siden Andreas har som oppgave å ta ut av maskinen ( en av de få oppgavene han har i huset)

Tor-Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).