Møtereferat 13. oktober 2014

Per Egil refererer fra distriktskonferanse:

Gjennomføring av årsmøte var ikke spesielt bra, men årsmelding og regnskap ble godkjent. Det ble delt ut ulike Hedersbevis, bl.a tre Paul Harris. Et foredrag om "Europas skjebnetime" var svært bra. Det handlet om politiken som er ført de siste tiår.

Et annet tema var yrkesetiske dilemma vi som kan komme opp i som ledere og rotaryanere. Bl.a direktør hos toll og avgiftsdirektoratet holdt innlegg. Mange interessante innlegg med mange virkelige historier kom frem. Et annet innlegg var av Arne Pran, som fortalte fra sine erfaringer. Både fra militæret og det private næringsliv.
Majorstuen RK fortalte om sitt skoleprosjekt i Kirgisistan.

3-minutter av Jan Ove Wøllo.

Han har fylt bensin på dieselbilen sin! Han fylte på yx for en uke siden, og kjørte litt rundt i bygda, før han skulle til Risør. Det begynte å lugge litt før han forlot Gol, og bilen står nå på Nesbyen Auto. Foreløpig er estimatet 30000 i reparasjon.

Jan Ove skulle egentlig snakke om noen artikler i lokalavisa i Risør. Der har det blitt en debatt rundt etiske problemer for samfunnstopper med å være rotarymedlem. Flere i lokalsamfunnet er kritiske til den "lukkede" klubben.
Debatten gikk rundt bordet. Vi kjenner oss ikke igjen i artiklene, men ser at det er stor forskjell på klubber, at det er utfordringer rundt å gjøre arbeidet vårt kjent og at klubbene var mer lukkede før.

Videre bli medlemsskap diskutert. Det er kommet mange forslag på nye medlemer og klubben diskuterte hva en god rotaryanerkandidat er, både når det gjelder klassifikasjon, familietilhørighet og personlige egenskaper.

Tor-Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).