Møtereferat 22. september 2014, Guvernørbesøk

Foto: Håkon Bøygaard

Guvernørbesøk Bjørg M. Andersson.


Andre gjester:
Inge Stordalen, ass.guvernør
Terje Andersson, Guvernørens ektemann og rotarymedlem.

Guvernøren har bursdag i dag, og Per Egil gav blomster i anledningen.

Guvernøren vokste opp i Valdres, og snakket om sin første til Gol når ho var fem år, da broren skulle reise til Voss på gymnas.
Senere ble det flere Golturer.

Guvernøren er Rotary internationals president, Gary C.K. Huangs bindeledd til klubben. Årets motto er Light up Rotary. Å gjøre Rotary kjent, i lokalsamfunnet og internationalt. I styremøtet har guvernøren fått høre om klubbens aktiviteter, og skulle ønske mye av det var enda bedre kjent utad. Hun sammenligner med Hjelpekorpset, bymisjonen og Frelsesarmeen, som er tydelige og kjent for sine fokusområder.

Rekruttering er et annet viktig tema. I store deler av verden går antall rotarianere ned. Spørsmål vi bør stille oss er om Rotary har vært for intern, og hva som gjør det mindre attraktivt. Rotary burde være aktuelt og spennende, som den eneste organisasjonen som både er en yrkes- og en humanitær organisasjon.

Rotary lyser fordi hver enkelt medlem lyser.

Guvernøren har et håp om netto ett ny medlem pr. klubb i distriktet i år. Klubbenes Innrapporterte målsetning er faktisk 170 medlemer. At nye medlemer har faddere som veileder dem i Rotarylivet er viktig, og faddere skal løftes frem og vises.

For yngre medlemer har Osloklubbene startet et foretningsforum en torsdag morgen i måneden. I Drammen besøker medlemmene hverandres bedrifter. Dette gir unge yrkesaktive medlemer mye verdifulle erfaringer.

Guvernøren hyller arbeidet i RYLA-samlingene, og ser hvor verdifullt det kan være for unge kommende ledere. Hun ser også på dette som en mulig kilde til rekruttering til klubbene.

RI-presidenten snakker om rotaryfamilien. Ikke bare rotaryanere, men rotaryaneres familie er også i rotaryfamilien, siden de blir mer eller mindre kjent med og involvert i Rotary.

Tenn et lys, sier RI-presidenten. Vi ser mye på nyhetene hver dag hvor det trengs å tennes et lys. 1,1 millioner nordmenn sier de til tider er ensomme. Svært mange lever alene, og mange lever alene i alderdom, sykdom og depresjon. Mange unge mangler den voksenpersonen som kan veilede, hjelpe med lekser.
Kanskje vi skulle bli bedre på å ta den nabokaffen med en som er mye alene..?

Rotaryakademiet distrikt 2310 er et nytt tiltak som skal samle mye av den nødvendige skoleringen for presidenter, stryre, nye medlemmer og rotaryanere generelt. Dette skal gjøre det enklere å bli rustet til de ulike vervene.

Gjør Rotary kjent, med lokalpressen, hjemmesiden og gjennom venner og familie.

Det ble server kake på møtet, og stemningen var selvsagt god.


Tor-Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).