Møtereferat 15. september 2014, årsmøte

Tilstede 13 rotarianere.

President Per Egil Rese ønsket velkommen. Innkalling til årsmøtet ble godkjent.

Past president Kai Hansen ble valgt til møteleder.

Kai leste årsberetningen for rotaryåret 2013/2014. Programmet har vært velfylt med tilsammen 36 møter/besøk. Deriblant guvernørbesøk, distriktsaktiviteter og invervalleymøter. Bedriftsbesøk til Hallingdal Feriepark, Slettobygget og ECO. Ryla-seminar i Asker. Dugnader i form av rydding, planting og vedhogst. Av sosiale aktiviteter nevnes stølsbesøk, rakafisklag, juleavslutning, samt peismøter hjemme hos medlemmene.

Regnskapet ble lest opp av Jan Ove Wøllo. Driftsinntektene økte til kr 109.583,- og det ble et positivt årsresultat på kr 3.573,-. Gol Rotary Klubb har en sunn økonomi med en egenkapital på kr 154.834,-. 

Innkommende president  Ole Sverre Utengen
Revisor    Oddbjørn Viko (gjenvalg)
Arkivar  Gunnar Gulliksen (gjenvalg)
Sekretær   Aud Toril Sæbø (valgt tidligere)

Budsjettet for rotaryåret 2014/2015 ble lest opp av Per Egil Reese.

 

Kai Hansen leste opp komitélederne for 2015/2016:

Medlemskap   Randi Skredegård          
Service/prosjekter  Per Egil Rese
PR-kommunikasjon  Andreas Møhlenberg
TRF Oddbjørn Sletto
Klubbadministrasjon Tor Olav Sviggum

Programansvarlig Andreas Møhlenberg ga en oppsummering om hvilke programposter som foreløpig er satt opp. Han fikk flere innspill og idéer slik at møtedagene i hvert fall frem til jul blir fyllt godt opp.

Møteprotokollen blir underskrevet av Oddbjørn Viko og Reidar Sviggum.

Vi minner om Guvernørbesøk mandag 22/09 kl 20. Styret møter kl 19.

 

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).