Møtereferat 25. august 2014

Programfritt - 3 min. av Tor Olav.

Per Egil takker Oddbjørn Viko på vegne av klubben for minneord han holdt i kirken i minnestund etter Lornts. 

Geilo RK har sendt kondolansehilsen til klubben etter Lornts bortgang.

Vår nye AG , Inge Stordahl, er på besøk. Han er klar for å gå i gang med sitt nye verv, og synes det er kjekt å kunne komme på uformelt besøk til de klubbene han skal støtte. Han vil komme tilbake når distriksguvernøren er på besøk 22.sept.

Tor Olav holdt 3 minutter. Han snakket om sine tanker rundt frafall og utdanning i videregående skole. På tross av svært gode resultater på Tor Olavs arbeidsplass, Ål vgs, ser han utfordringer i den jobben skolen, foreldre og næringsliv har i å utdanne gode fagfolk. Resten av møtet gikk praten om dette temaet.

Neste møte reiser vi på stølsbesøk. Avreisetid fra Pers kl. 18.15.

 

Tor Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).