Møtereferat 11. august 2014

20 tilstede

Det var ikke noe program for møtet, Per Egil informerte om saker fra styremøtet.

Vår medlem Lornts Letnes gikk bort i går, 10.august. Han skal begraves i hjembygda Austbygda, men det vil være en seremoni i Gol kirke onsdag 20. August. Vi håper det vil møte mange av medlemmene der, og at alle kan sitte samlet og reise seg når bårebuketten fra klubben blir lest opp.

På neste møte vil vi se på programmet frem til jul. Kom med gode forslag til innhold.

Forslag til stølsbesøk: Ulsåkstølen og Sanderstølen.

Forslag fra styret: alle medlemer skal komme med minst ett forslag til nytt medlem. Frist 25. August
En målsetning for dette året er å bli gode på å få spalteplass i hallingdølen når vi har gjort noe som
er verdt å nevne.

Nye inntektskilder 

Per Egil og Kai fortsetter med å komme frem til opplegg for salg av spekematpakker mot
jul.

Ungdomsutveksling

Skal klubben ha utvekslingsstudent til neste år, er det på tide å begynne prosessen nå. Medlemmer som kan være aktuelle vertsfamilier og som vet om aktuelle utvekslingsstudenter kan melde fra om dette i nærmeste fremtid.
Mer info finnes på ungdomsutveksling.rotary.no. Det vil også være en konferanse om Ungdomsutveksling på Holmenkollen Park Hotell 22- 24 august, men her er påmeldingsfristen utgått.

 

Tor Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).