Møtereferat 10. juni 2014

Tilstede 10 rotarianere.

I dag var det siste møte før presidentskifte, og møte var programfritt med 3 minutter ved styret. Den tok Oddbjørn og Aud Ingunn. Temaet var det nye bygget til Europris. De har kommet godt i gang med graving og forskaling. Oddbjørn begynte med historien. Europris ønsket som kjent å etablere seg på Glitre. Det ble avslått i kommunen fordi det ikke skal være detaljhandel i det området.

Etter det tok Magnus Narum kontakt med ledelsen i Europris og Gjensidige, og fikk til en avtale om å bygge på tomta mellom Gjensidige-bygget, El-kjøp og Foretningsgården. Det er Magnus Narum AS og Gjensidige Hallingdal som eier tomta. Bakgrunnen er at den nye avkjøringen til Gol kommer i dette området og Europris vurderte da dette område som aktraktivt. Etter mye att og fram fikk de til en løsning som ble godtatt av naboene og kommunen. Sletto Bygg fikk kontrakten i konkurranse med et firma som har hatt mye bygging for Europris.

Europris sin policy er at de betaler en sum per kvm og så er det opp til utbygger å bygge i forhold til det.

Det skal kun benyttes lokale handtverkere, og det blir 73 parkeringsplasser på gateplan, ingen parkeringshus. Åpning skal være i november.

Etter 3 minutten ble det en diskusjon rundt Gol Reisemål og hva som blir gjort og ikke gjort. Det er misnøye fra medlemmene over at de store kjedebutikkene ikke er med å bidrar. Aktiviteten ser ut til å ha avtatt de siste årene. Dett er en skremmende utvikling som ikke er bra med tanke på bl.a. Goldagan og Fårefestivalen.

Minner til slutt om påmelding til presidentskifte neste mandag. For at Guttorm skal slippe å ringe til alle er det fint om dere sender en melding eller ringer han i løpet av onsdag, telefon 917 85 156.


Håkon Bøygaard
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).