Møtereferat 19. mai 2014

Jan Erik «Jansen» Thorberg

Tilstede 17 rotarianere + 1 gjest.

President Kai Hansen ønsket velkommen.

Kunngjøringer. Merk følgende endringer i møteprogrammet de nærmeste uker:

Mandag 02. juni:        Utgår.

Tirsdag 03.juni:          Skyting ved Trytetjern mot Nesbyen RK. Avreise fra Pers kl 17.15.

Mandag 16. juni:        Presidentskifte. Start kl 19.00.

Mandag 30. juni:        Gol Skipark. Oppmøte i kafeteriaen i skiparken kl 19.30.

 

Foredrag v/ Jansen: HALLINGDAL FOTBALLKLUBB (HFK) 

Riktig navn er Jan Erik Thorberg, men kalles kun «Jansen» i fotballkretser.

Jansen ga oss en flott innføring i HFK’s historie, dagens situasjon, og fremtidige visjoner. Mye skryt inkludert om klubben som i år fyller 20 år. Men det er da også i høyeste grad berettiget!

HFK «lå nede» i en årrekke inntil 2006. Klubben bar preg av en «jo-jo»tilværelse på administrativt og fotballmessig. Antall lag varierte mye. Mange ungdommer flyttet ut hver høst for å gå på videregående skole i andre fylker. Samarbeidet mellom kommunene i Hallingdal var til tider fraværende. Blant nøkkelpersoner i klubbene rådet en del misunnelse og «hat» til andre klubber.

I 2006 vendte Jansen tilbake til Hallingdal. Sammen med gode støttespillere startet de en nysatsing fra 2007. Samarbeide mellom klubbene i Hallingdal ble et mantra som skulle etterleves! HFK-akademiet ble opprettet. Med Gol Videregående Skole ble det et tett og positivt samarbeide. Fotballinteresserte ungdommer fikk etter hvert en god grunn til å bli værende i dalen, gå på Gol V. S. – og utvikle seg som gode fotballspillere. Jansen og trenerteamet har fokusert på det sportslige, på spillerutvikling kombinert med dugnadsarbeid. Klubben har hatt en kjempeutvikling fra 2010-11. Satsing først på gutter og jenter født 1998-2002. Senere også alle aldersgrupper fra 6 år og oppover. Spillerutvikling for alle er en hovedregel. Viktig at både jenter og gutter er med på turer og treningsleire. Det har gitt et løft i samholdet, og fjernet tidligere motsetninger. Har faktisk vært medvirkende til å løse tidligere voldelige konflikter! At det i tillegg har gitt noen kjærestepar får vi bare glede oss over.

I 2013 fikk Jansen, etter kontakt via det polske fotballforbundet, Paweł Kaczorowski til å komme til Hallingdal. Paweł har 15 års erfaring som proffspiller på høyeste nivå i Polen, var landslagskaptein, og har høyeste trenerutdanning. Han tilfører nå HFK svært mye på trenersiden. Både Jansen og Paweł har trenerkurs i UEFA-regi, hvilket gir lisens til å trene proffklubber og landslag… Begge to er på farten nesten ukentlig og hjelper til med treninga hos alle klubbene i Hallingdal.

I 2013 kom HFK’s juniorlag helt til bronsefinalen i Norway Cup. Der tapte de 1-2 for Kampala som nesten tilsvarte Ugandas landslag i årsklassen. Og HFK’s A-lag slo to av 3.div.lagene ut av NM! Nordre Land ble slått 6-2 og Jevnaker 4-2. Hvoretter det ble bråstopp mot Strømsgodset (0-11). Men denne kampen gikk for nesten 2000 tilskuere på Hallingmo på Gol, med kjempestemning, og ga absolutt mersmak.

 
A-laget 2013


MÅL OG VISJONER FREMOVER:

Vellykket tilbud parallelt både for bredde og topp. Spillerutvikling skal gjelde alle. Vil ha flere lag i Norway Cup.

Videre godt samarbeide både med Gol V.S. og alle klubbene i dalen. Hindre fraflytting av ungdom som skal starte på Videregående. Holde flest mulig spillere på laget lengst mulig.

Være ledende i Hallingdal både på barne- og ungdomsarbeide. Hjelpe til med integrering, deriblant inkludere våre «nye landsmenn», og skape sosiale og trygge rammer.

God talentutvikling er viktig. Sende flere spillere til toppklubber i Adeccoligaen. Målet er å utvikle nye spillere à la Fredrik Gulsvik, Markegård og Gulden. At flere skal bli gode nok for våre landslag. Og på sikt at flere av dem flytter hjem igjen – de ønskes velkommen som aktive spillere, men også som nye trenere i Hallingdal.

HFK’s forskjellige lag skal hevde seg. Både i Norway Cup og i NM(«cupen»). HFK skal vinne Norway Cup.

Vi takker Jansen for et godt foredrag. Og runder av med klubbens slogan som er myntet nettopp på det å jobbe sammen på tvers av kommunegrensene:

«Sammen om fotball. Hallingdals stolthet.»

 

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).