Møtereferat 7. april 2014

Bilde

PLANLEGGING AV NESTE ROTARY-ÅR

Tilstede 19 rotarianere.

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen.

Og ga ordet til påtroppende president: Per-Egil Rese.

Per-Egil var godt forberedt og presenterte på power-point en preliminær plan for neste Rotary-år 2014/15.

Etter siste helgs deltagelse i seminar i Rotary’s regi ga han oss først en innføring i nye idéer. Med nøkkelord som «Medlemsskap og mangfold», og det nye slagordet «Light Up Rotary!». Internasjonalt skal Rotary i kommende periode prioritere økning av medlemsmassen. Vår egen klubb’s målsetting bør være 3-5 nye medlemmer.

VERVING

Om veien til dette målet hadde Per-Egil bl.a. følgende innspill:

*Søke internt blant venner og bekjente.

*Gjennom Fadderordningen.

*Aktiv medlemsverving eksternt.

*Gjerne ønske velkommen til jenter, personer fra fremmede kulturer, yngre aldersgrupper (35+).

*Ønske er at hver og en leverer minst to navn på mulige kandidater innen utgangen av juni. Og gjerne to fra samme aldersgruppe, hvilke ved presentasjonsmøte vil være lettere å få til å føle seg hjemme.

VIDEREFØRE PROSJEKT

Flere egoforedrag.

Flere 3-minutter.

Hogst og rydding ved aldersheimen fortsettes.

Planting ved omsorgsboligene fortsettes.

ØKTE INNTEKTSMULIGHETER

Per-Egil lanserte to nye forslag.

*SPIKJI-SALG: Ordne avtale med minst en produsent av spekemat. God innkjøpspris, felles innkjøp 1-2 dager i året. Mulig pakkeløsninger i gaveesker. God idé også som julegaver eller til oss selv.

*ROTARY-LOTTERIET: Utvikle ny idé hvor medlemmer (med egen bedrift?) kan gi gevinster, i form av produkter eller tjenester, til en felles kasse. De andre kan selge lodd med disse produkter/tjenester som gevinster. Kanskje også loddbøker utlagt i utvalgte butikker. Overskuddet kan plasseres i et Ungdomsfond. Idéen møtte litt motbør, noen mente det ble for mye administrasjon for å håndtere dette effektivt.

KOMMUNIKASJON

Rotary internasjonalt oppfordrer til økt kommunikasjon. Både internt og mot omverdenen.

Idéen om Facebookgrupper er ikke ny. Flertallet trodde da mer på omdømmebygging i lokalpressen (Hallingdølen). Eksempelvis ved en spalte i Hallingdølen(?) – muligens i samarbeide med en eller flere andre Rotary-klubber i Hallingdal.

Per-Egil lanserte også oppsett av det nye styret for neste periode. Samt fordeling av ansvarsoppgaver. Oversikten bekreftes senere.

DUGNAD

På slutten av møtet hadde vi en diskusjon om hva mer vi kan tjene penger på. Virker som om flertallet er i mot å fortsette raking i sentrumsparken. Det har kanskje gitt oss litt positivt omdømme de første år, men kanskje utspilt sin rolle(?). Og det har jo ikke gitt noen penger i klubbkassen. Lars sjekker med Gol Byggdrift om det finnes midler som de kan avse…

 

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).