Møtereferat 3. mars 2014

Program: 3 minutt v/programkomiteen og trekning av kunstlotteriet.

Oddbjørn Sletto tok for seg alle de forskjellig kontrollrutinene de forskjellige firmaene etter hvert ble pålagt å forholde seg til. Han syntes nok at det var greit med en form for kontroll i forskjellige sammenhenger, men syntes at det etter hvert ble vel mye «flisespikkeri».

Han viste til HMS og avviksrapportene de til enhver tid var pålagt å føre. Dette ofte bare for bagateller. Ved kontroll ble det ikke godtatt at det ikke forekom avvik.

Internkontrollen syntes han også ble vel hyppig og noe unødvendig. Som eksempel ble det nevn at det skulle føres avviksrapport fort skifte av lyspærer.

Det ene avløste det andre og flere av medlemmene kom med andre eksempler. Ikke alle var like enig i at dette var bortkastet arbeid og det ble etter hvert en livlig debatt. Det som i utgangspunktet skulle være en tre-minutter ble stoppet etter 50 minutter for å rekke trekningen av kunstlotteriet samt vinlotteriet for de to siste møtene.

Vinnere av kunstlotteriet ble Sviggum, Opheim og Andreassen.

 

Arnfinn Rustberggard
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).