Møtereferat 24. februar 2014

Egoforedrag av Ronny Brandsgård

Ronny ble født i Tunhovd høsten 1976. I årene 1978 til 1981 bodde familien på Nesbyen før de flyttet tilbake til Tunhovd. Her voks han opp i et trygt og godt miljø. Skolen var ikke av de største, totalt 25 elever. I hans klasse var de to stykker og det samme i klassen over. Fra 7. klasse ble det skolegang i Rødberg og med det noe større klasser. Ikke bare positivt syntes Ronny.

Barneårene i Tunhovd var gode år med mye leik og moro ute i naturen. Fotball og 4H ble etter hvert noe som tok en del av tiden. Han var en aktiv gutt med mye knall og fall i følge han selv.

Etter endt grunnskole ble det grunnfag mekaniske fag i Nordfjord, videre til bilmekanikerlinjen på Ål Videregående skole. Læretiden tok han på Hallingdal Bilsenter. Militærtjeneste ble avtjent på Maukstadmoen i Øverbygd. Han jobbet deretter som bilmekaniker hos Bilia på Gol fra 2001 til 2006 da han hos samme firma gjekk over til bilsalg. Dette fortsatte han med frem til for to år siden. Meningen var da at han og en kamerat skulle overta Falk Bilberging etter Kåre Lokreim. Bilbereging hadde han drevet med på si i 11 år. Det imidlertid ikke noe av at de overtok bedriften og han begynte da som maskinfører for Oddvar Øygard, en jobb han har fortsatt.

Han har vært samboer med Line Berget siden 1995 og de forlovet seg i 1997. (Kanskje på tide å gifte seg??) De har satt seg opp hus og er vel etablert på Gol.

Fritiden går for det meste med til å dyrke friluftslivet og drive med jakt og fiske. Ellers er han interessert i alt som durer og har hatt et utall av forskjellige kjøretøy.


Arnfinn Rustberggard
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).