Møtereferat 17. februar 2014

BEDRIFTBESØK HOS ECO ENERGI

Tilstede 20 rotarianere.

Hos E-CO ENERGI ble vi ønsket velkommen av Kristian Henrik Karlsen som er vedlikeholdssjef for «E-co Hallingdal».

Kristian har nesten 30 års fartstid hos E-CO og ga oss en levende og interessant innføring om selskapet. Mange av oss trodde vi visste en del om E-CO, men nå fikk vi virkelig mye ny læring.

E-CO er med en årsproduksjon på ca 11 TWh Norges nest største kraftprodusent (etter Hydro). Det dekker kraftbehovet til mer enn en halv million husstander. De har eiendeler verdt over 16 milliarder kroner. For året 2012 havnet omsetningen på 3251 millioner, resultatet før skatt ble 1900 millioner, og årsresultatet 910 millioner kroner.

E-CO eies 100% av Oslo kommune. Selskapet drifter og eier, helt eller delvis, mer enn 60 kraftverk i Sør-Norge. Herunder bl.a. Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra kraftselskap, Norsk Grønnkraft, Øvre Otta, Uvdal I og II, og Embretsfosskraftverkene. Hovedadministrasjonen sitter i Oslo, de har ansvaret for forretningsutvikling, økonomi- og risikokontroll, og for HR & kommunikasjon. E-CO Gol styrer produksjonen i blant annet de nevnte 8 kraftverkene nevnte ovenfor, herunder energidisponering. I Hallingdal har E-CO 65 ansatte, i Aurland 50 ansatte. Også Hallingdalskommunene sitter igjen med mange skattekroner pga E-CO’s driftselskap.

Kristian fortalte oss om kraftutbyggingen i Norge. Oslo Lysverker, som var det gamle navnet til E-CO, kjøpte opp en rekke fallrettigheter før 2.verdenskrig. Uten dem hadde det ikke blitt noen utbygging så tidlig. Hol I ble påbegynt allerede i 1939 men under krigen var både materialer, verktøy og maskiner mangelvare. Ferdigstilling av Hol I og høyspentledningen ble derfor ferdig etter krigen. Og gjennom 50- og 60-tallet skjøt utbyggingen av kraftverkene i Hallingdal virkelig fart.

Artig å høre at de første husstander med elektrisk lys gjerne plasserte sin lampe utenfor hoveddøren. Det ga stor prestisje å vise at de hadde strøm – så fikk det heller være det samme om de fremdeles hadde kun stearinlys inne…

Etter et godt foredrag var det tid for film. E-CO’s egen film om kraftutbygging i Norge, mye flott natur, og om utviklingen i E-CO. Vi ble imponert over det brede engasjementet som selskapet viser. E-CO viser stort samfunnsansvar og er engasjert i og støtter økonomisk bl.a. Røde Kors Hjelpekorps, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Ål Vidaregåande Skule, Sprint NM, E-CO Alpincup, Hallingrittet og Hallingdal Fotballklubb. Samt kulturarrangement som Folkemusikkveka, Nynorske Litteraturdagar og Leveld Kunstnartun. De er med på energiutstillingene i Gol og Aurland. E-CO er svært aktive i rekruttering av lærlinger, i hjelp til opplæring på yrkesskoler og de har et eget rekrutteringsteam. Og hvert år kjøper de fra Hallingfisk i Hovet over 150.000 ørret som de setter ut i fjellvanna i Hallingdal. Mange av dem ender som raket, røyket, gravet eller grillet fisk på våre tallerkner!

Kvelden ble avsluttet med omvisning inne i fjellet. På med hjelmer og ørepropper. Vi gikk inn den over 400 meter lange tunnelen innover i fjellet bak E-CO Gol. Før vi kom inn i det aller helligste. To store turbiner og aggregat er kontinuerlig i drift i en stor driftshall. Vi fikk også se datamaskinene som overvåker anlegget på Gol. Men det er ikke lenger behov for kontinuerlig overvåking inne i fjellet. Nå styres alt oppe i 4. etasje hvor vaktmannskapet samtidig har oversikt og kontroll med alle kraftverkene som E-CO drifter.

                        

Vi takker Kristian Henrik Karlsen for et engasjerende foredrag og for spennende omvisning inne i fjellet. Og E-CO for de kvaliteter og samfunnsengasjement som selskapet oppviser.

 
Einar Sillerud
Referent 

PS: Flere bilder fra besøket inne i kraftstasjonen ligger i Galleriet


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).