Møtereferat 3. februar 2014

Tilstede 21 rotarianere.

Vi minner om nye tidspunkt for begge de kommende mandager!

Mandag 10.feb. kl 19.00: TORSKEMIDDAG Pers Hotell

Mandag 17.feb. kl 19.00: ECO BEDRIFTSBESØK, Eco Gol

3 MIN. v/ Reidar Sviggum:

FARLIG TRAILERTRAFIKK!

Reidar viste til leder i Hallingdølen. Historien gjentar seg. Utenlandske vogntog på blankslitte sommerdekk i Vinter-Norge. Selvsagt livsfarlig. Særlig med bakgrunn i utenlandske sjåførers mangelfulle erfaring med vinterføre, ofte kombinert med dårlig vedlikeholdte biler.

20 personer er drept i Norge i møte med utenlandske vogntog siden 2007. Og et langt større antall skadde. En kontrollaksjon på Sørlandet forrige uke resulterte i 87 vogntog med mangler og/eller kjøreforbud. 86 av disse var utenlandske!

Vi diskuterte i plenum årsaker samt virkemidler for å minske problemene. For få kontroller ved fjellovergangene var ett tema. Eller mer effektivt, få døgnbemanning særlig ved Svinesund, der kan de fleste med feil dekk eller andre mangler bli stoppet. Mange har for tungt lastet henger i forhold til trekkvogna, dette har å gjøre med vektrestriksjonene pr aksel. Da skal det lite til for at hengern drar med seg trekkvogna når førstnevnte sklir utfor veibanen. Utlendinger bruker ofte hardere gummi for lengre holdbarhet. Men dette resulterer i dårligere grep på is.

Vi var enige om at litt større bevilgninger til tolletat/politi og flere kontroller, vil spare det norske samfunnet for langt større summer. Likeledes bør det bli et krav om at også utenlandske yrkessjåfører må fullføre glattkjøringskurs og opplæring på like linje med sine norske kolleger!

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).