Møtereferat 20. januar 2014

Bedriftsbesøk hos Ambulansetjenesten, Slettobygget.

Tilstede 23 rotarianere + 3 ambulansepersonell.

Oppmøte hos Sletto Bygg AS, Elvevegen 4, 3550 Gol

Ambulansetjenesten er nyinnflyttet i bygget til Oddbjørn Sletto, hvor de leier 390m2 i første etasje.

Vår president Kai Hansen og Oddbjørn Sletto ønsket velkommen til kveldens bedriftsbesøk hos:

AMBULANSETJENESTEN PÅ GOL

Leder Owe Treverket sammen med de to på vakt, Ragnhild og Magne, ga oss en liten historikk samt en god innføring i etatens daglige gjøremål.

Ambulansetjenesten har i en årrekke vært stasjonert i HMC-bygget ved riksvei 5. Kjennetegnet av til dels enkle og kummerlige forhold. Oppgraderingen til Slettobygget synes å være svært markant. Nå har de fått god plass, effektiv planløsning og lagerplass, romslige spise- og oppholdsrom, 4 soverom, og vask- og sanitærfunksjoner etter regelboka. Samt en moderne og funksjonell dobbeltgarasje.

Foreløpig er én ambulanse stasjonert på Gol, altså 2 personer på vakt til enhver tid. Vi lærte at ambulansen på Gol er den som både kjører flest kilometer og har mest variert kjøring i Hallingdal. Ambulansen går ca 180.000 km pr år, hvilket betyr at den bør byttes annet hvert år!

Totalt er 6 ambulanser stasjonert i Hallingdal. 2 stk på Ål og 1 stk i hver av kommunene Nes, Gol, Hemsedal og Geilo. Ved spesielle behov, bl.a. store arrangement og skihelger, kan ekstra ambulanse midlertidig overføres til Hallingdal fra Noresund og/eller Rødberg. Men noen ganger er kapasiteten sprengt, for få biler tilgjengelig, kanskje kombinert med umulige flyforhold for ambulanse-helikopterne. Ønsket er å få ytterligere én fast ambulanse stasjonert på Gol, men dette er et budsjettspørsmål som i hvert fall på kort sikt synes vanskelig å få realisert.

Helse-Expressen ble opprinnelig satt i drift for bl.a. å avlaste ambulansene. Den har hatt plass til 3 bårepasienter, 1 rullestolbruker og 22 sittende pasienter. Dette har dog krevd at to sykepleiere har måttet følge bussen. Nå er innskrenkingen et faktum. Kun én sykepleier får følge med i bussen og alle plassene til bårepasienter er fjernet. Ambulansetjenesten har igjen måttet overta transport av alle liggende pasienter. Dette alene betyr 600-700 ekstra turer pr år for ambulansene i Hallingdal.

Besiktigelse av ambulansen i garasjen var også interessant. Det er et påkostet kjøretøy proppfullt med utstyr. Deriblant en automatisk hjertestarter, og en Digital «PC»-journal som er online med sykehusene slik at vakthavende lege kan «se» hva som feiler pasienten og hvis nødvendig rettlede ambulansepersonellet. Vi lærte også at begge to om bord er både sjåfør og sykepleier, de kan altså begge gjøre alle oppgaver. De har faktisk høyere sertifisering enn vanlig sykepleiere, hvilket i praksis vil si at de kan gi et større spekter av medisinsk behandling underveis til sykehuset.

Det er beroligende å lære om økt trygghet for pasienten under transport. Eller som en spøkefull kommentar: «kanskje tryggere i ambulansen enn på sykehuset?»

Vi takker Owe Treverket, Ragnhild og Magne for en svært interessant og lærerik time.

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).