Møtereferat 13. januar 2014

Tilstede 22 rotarianere + 1 gjest + 1 gjesteforelser.

Vår vertinne Randi ønsket velkommen. Først til vårt tidligere medlem Mildrid Nesheim som har emigrert til Trøndelag. Og som svært gjerne besøker oss igjen når hun er på reise på Østlandet. Velkommen tilbake, vi savner det, Mildrid!

Dernest velkommen til vår gjest Bente Andreassen som holdt et innholdsrikt og svært godt foredrag:

GOL BEGRAVELSESBYRÅ

 Bente har mange jern i ilden. Blant annet som styreleder av Gol og Hemsedal Røde Kors, og som daglig leder i Gol Begravelsesbyrå.

Høsten 2013 fylte Gol Begravelsesbyrå 50 år. Ble stiftet av Bente’s bestefar Torleif Smøttebråten i 1963, og var i flere tiår hele Hallingdals begravelsesbyrå. Vi fikk innblikk i historikken og fine historier fra de tidlige år. I 2012 kjøpte Bente Andreassen og familien ut de andre eierne og startet også avdeling på Flå. I dag er begge sønnene, datteren og ektemannen aktivt med i familievirksomheten.

Bente forteller om en krevende men også svært givende jobb. De møter mennesker i en vanskelig situasjon, og de er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Oppdragene kan være mangeartet. Lange kjøreoppdrag, også til Drammen og rettsmedisinsk i Oslo. Og tilretteleggelse for både protestantisk, katolsk, humanetisk og muslimsk begravelse. Herad kirkegård er foreløpig den første i Hallingdal med et eget muslimsk felt. Og de tilrettelegger for kremasjon som ønskes oftere også utenfor storbyene.

Døden er for mange vanskelig å snakke om. Mange pårørende vet ikke hva avdøde har tenkt eller ønsket. Vi oppfordres alle til å snakke mer. Gjerne også planlegge vår egen begravelse. Det vil utvilsomt hjelpe våre pårørende til å ta de rette beslutninger når den tid kommer. Men uansett hva pårørende føler og tenker – begravelseskonsulenten må være både en god lytter, rådgiver og omsorgsperson. Det er viktig å bruke tid i bårerommet, før begravelsen. Også barn bør være med. De lærer seg å forstå, de letter stemningen, og de er enklere enn de voksne. Det kan også være fint å sitte alene ved kisten. Mange ønsker å legge personlige eiendeler i kisten.

Møte og samtale med familien er viktig. Og for de pårørende kan den første telefonsamtalen, den første beskjeden, være svært vanskelig å ta. Det føles trygt når begravelseskonsulenten kan veilede og, ofte, ta det meste av styringen når det kommer til praktiske gjøremål. For det er mye som skal ordnes, ikke alt er like lett å overskue med én gang. Herunder meldinger til politi, skifteretten, NAV og andre instanser. Kontakt med kirkekontoret, ordne gravsted, dødsannonse, gravsten, kistevalg, salmevalg, trykksaker, blomstervalg. Og om det skal være musikk eller solosang. Pynting av kirken. Og minnetalen som oftest er ved presten, men som også kan gjøres av en av de pårørende. Og selve gravferden. Det er mye å passe på, alt skal være planlagt til minste detalj.

Vi lærte i kveld også om mer spesielle innslag som balsamering. Skjer sjelden i Norge. Men er vanlig når avdøde skal sendes ut av Norge, eller kommer inn fra utlandet.

Sminking er forholdsvis vanlig på damer. Påkledning av egne klær forekommer også hvis de pårørende ønsker det. Selv ødelagte legemsdeler kan fikses. Det finnes 3 til 4 eksperter i Norge, spesialutdannet i Sveits. Og at begravelsen, som tidligere skulle være foretatt innen 8 kalenderdager, nå kan foretas innen 10 virkedager.

Spørsmål om kjæledyr var et av flere som ble bragt på bane. Hunder kan lukte døden lenge før den inntreffer. Og kan reagere på ulike måter hvis de brått blir revet bort fra sin eier. De bør derfor også tas med i bårerommet. Bente bekreftet at noen hunder var raskt ute igjen, andre ville bli hos sin eier, men felles for alle er at de slår seg fortere til ro etterpå.

Vi takker Bente Andreassen for et interessant og lærerikt foredrag.

 

Einar Sillerud
Referent 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).