Møtereferat 6. januar 2014

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen.

Og delte ut innbydelse til Rotaryskolen til våre nyeste medlemmer. Rotaryskolen holdes denne gangen på Thon Hotell Linne (Oslo) den 06. mars 2014.

3 minutt denne gang var ved Håkon. Temaet «Digitalt Testamente» har blitt høyaktuelt de siste år. Stadig flere har egen konto og profil på Facebook, Twitter mv.

Og hva skjer med profilen når innehaver dør?

Å få slettet profilen er svært vanskelig når pårørende ikke har passordet. Selv politiet har ikke tilgang uten passord selv ved straffesaker.

Hvis passordet er tilgjengelig finnes det tre alternativ:

  • Deaktivere (anbefales ikke, kontoen vil automatisk bli aktivert igjen på sikt).
  • Slette konto (profil).
  • Opprette profilen som minnebok (da ligger ønsket info der, men ingen kan redigere eller svare).

 

Moralen er: Enhver bør opprette et juridisk testamente hvor også passordet er tatt med. Alternativt oppbevare passordet slik at etterlatte får tilgang til dette.

Siste del av møtet inneholdt diskusjoner. Blant annet temaet «Nedlegging av slakteriet?». Som kjent vil ikke eieren Gilde frede slakteriet på Gol. Selv om det er sentralt beliggende og har en lønnsom drift. Ett av ankepunktene sett fra Gilde sin side er at Gol kommune har den høyeste vannavgiften. Dette slår negativt ut i og med det store vannforbruket i produksjonen. Vi venter spent på om kommunen vil komme Gilde i møte med et konstruktivt forslag. Mange arbeidsplasser står på spill!

 

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).