Møtereferat 16. desember 2013

Tilstede: 18.

PROGRAM: PLANLEGGING AV 1.HALVÅR 2014.

Programforslagene var mange denne kvelden. De fleste idéene var gode; noen i form av nyheter eller nyskapninger, mens andre var «gamle travere» i ny drakt.

Endelig program blir fastsatt av Oddbjørn og Kai senere. Men her følger de fleste forslagene:

 • Nye Ambulansestasjonen (januar)
 • Politiet/Narkoavdelingen
 • Ole Reidar Lågrim «MOT» - intervalleymøte(?)
 • Frelsesarméen på Gol – utsettes inntil videre da vi hadde besøk av Martha Maria tidligere i 2013
 • Bowling mot alle rotaryklubber i Hallingdal
 • Reisebrev fra India v/ Guttorm (mars/april)
 • Dugnad i sentrumsparken (april)
 • Planleggingsmøte for Innkommende president (Per-Egil); «Klubbens Planer og Mål»
 • Ego-foredrag v/ Ronny (februar)
 • Orientering om RYLA (6.-9.mars); møte med kandidater
 • Foredrag etter RYLA; oppsummering ved RYLA-utsending
 • Torskemiddag (februar)
 • Kommunal info (mars)
 • Peismøte (mars)
 • Jørgen Aamodt – utsatt
 • Gol Skipark (mars/april)
 • Pål Golberg (april/mai)
 • Flere OL-deltagere samtidig; mulig 3 søskenpar fra Hallingdal
 • HFK Hallingdal Fotball Klubb
 • Nytt Eidsgaard-bygg «Rimi» v/ Anders
 • Skytekonkurranse mot Nes Rotaryklubb (mai)
 • Presidentskifte (juni)

ECO – Hemsilutbygginga. Snakket 17.12 med Kristian Karlsen (sjef vedlikehold ECO). Vi er hjertelig velkomne, også på kveldstid. Kontakt Karlsen for å gjøre avtale: mobil 91536685 eller kristianhenrik.karlsen@e-co.no;

Noen nyheter på slutten av møtet:

*Bente Andreassen (Gol Begravelsesbyrå) ønsker å søke om medlemskap etter nyttår

*Vi gir også i år kr 5.000,- til Frelsesarmégryta v/ Martha Maria

*Randi melder at hun har fått 6 sponsorer til den nye RUS-INFO brosjyren. Men at det fremdeles er plass til én sponsor til. Hvis interessert, ta kontakt med Randi.

 

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).