Møtereferat 2. desember 2013

Kommunal info v/Rådmann Hege Mørk.

Bygging av ny skole. Legge ned skolen i Herad.

Etter nøye vurderinger har kommunen kommet frem til at det vil være mest økonomisk å legge ned skolen i Herad. Ut fra priser som er innhentet vil det være billigere for kommunen å bygge nytt i stedet for å pusse opp og vedlikeholde de gamle skolene (Gol Skule, Gol Ungdomsskule og Herad Skule). Rent driftsmessig er det stor summer å spare med nytt bygg. Dette i tillegg til reduserte lønnsutgifter. Det er viktig å komme i gang så snart som mulig i og med at vi nå står foran et par år med relativt små kull.

Det blir lagt opp til at det bygges 3 gymsaler (en stor hall), men det blir hevdet at det vil være behov for mer. Dette er ikke noe kommunen ser seg råd til og det blir lagt opp til ekstern finansiering hvis dette kan la seg ordne.

Prosessen med å planlegge ny skole har vært grundig. 26 firmaer la frem hvert sitt forslag og 5 av disse gjekk videre til neste runde. Til slutt var det en vinner og dette var enstemmig i utvalget. En tar sikte på at skolen står ferdig til våren 2016. Kostnadsoverslaget lyder på 260 mill. kr.  De gamle skolene blir lagt ut for salg. Hvis en ikke oppnår en akseptabel pris for skolen i Herad, vil denne kunne bli omgjort til en stor barnehage.

Vikoøya, rundkjøring og ny vei opp til sentrum.

Kommunen har nå blitt enig med grunneierne om fordeling av kostnadene. 12.desember skal det være et møte med Statens Veivesen, som ønsker en kontrollplass i nærheten av avkjøringen. En håper derfor på at de derfor også vil ta en del av kostnadene til avkjøring/rundkjøring.  Kommunen vil forskruddere byggingen av veien.

Plasskrevende handel, Jysk – Europris.

Hva er plasskrevende handel og hvem skal kunne få etablere seg på Glitre.  Dette skulle opp torsdagen etter og vi vet nå hvordan det gjekk. Rådmannen ville ikke si hva hun selv mente og erklærte seg i den sammenheng for inhabil.


Arnfinn Rustberggard
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).