Møtereferat 9. desember 2013, Guvernørbesøk

Foto: Håkon Bøygaard

Referat Gol Rotary 09.12.2013 (Pers Hotell)

Tilstede: til sammen 33 rotarianere fra Ål Rotary Klubb og Gol Rotary Klubb.

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen til gjestene fra Ål Rotary Klubb og til kveldens hovedgjest Guvernør Marianne Smith Magelie.

FOREDRAG v/ guvernør for vårt distrikt (2310):  Marianne Smith Magelie.

Marianne tiltrådte som vårt distrikts nye guvernør den 13. juni 2013.

Hun holdt et svært godt foredrag for våre to klubber’s medlemmer. Marianne er en åpen, positiv dame med masse sjarm og utstråling. Hun fikk virkelig alle tilhøreres fulle oppmerksomhet. Og det fra første til siste minutt. Vi fikk lære at alle «dører er åpne» bare vi vil det sterkt nok. Marianne er utrolig engasjert, vi ikke sitte og vente på at noe skal skje, men tar fatt selv. Allerede to år før hun tiltrådte startet hun å tenke, å planlegge hvordan hun ville ha det i sin guvernør-periode.

Og endringer skulle det virkelig bli! Hun har allerede rukket å besøke nesten alle de 54 klubbene i vårt distrikt. Hun er stadig på møter, arrangerer foredrag, selger pins til dem som egentlig ikke vil ha, er med på møteplasser på nettet. Kort sagt, hun ser mulighetene!

Marianne trakk fram en rekke fine eksempler. Tidligere i 2013 var hun ansvarlig for et vellykket symposium med 200 deltagere i alderen 25-35 år. Her var en rekke fremtredende gjesteforelesere fra næringslivet, blant dem kronprins Haakon. Det hører med til historien at en del eldre rotarianere var litt ubekvemme ved ikke å få lov til å delta. For trolig første gang ble de yngste medlemmene prioritert.

Distriktskonferansen ble også annerledes i år. Deltagerantallet hadde dalt fra 170 til 150 til 130 de siste år. Marianne ville det annerledes. Hun kuttet konferansen fra én lang helg til kun én dag. Deltageravgiften ble satt ned. Og hun skaffet virkelig gode foredragsholdere. Deriblant Bruce Aylward fra Verdens Helse Organisasjon (ansvarlig for “EndPolioNow, Emergencies and Country Collaboration”). Og Jonas Gahr Støre mottok en pris. I tillegg var det god underholdning og musikalske innslag. Kort sagt et mer åpent arrangement som alle de 430(!) deltagerne satte stor pris på. Neste gang bør det bli enda flere!

At Marianne ikke hadde tid til å møte Bill Gates er også en del av historien fra året 2013. Hennes utenlandsoppdrag i sin egen jobb satte en stopper for det. Men kontakten med Gates, også gjennom polioprogrammet, er opprettet. Kanskje blir det tid til et møte i 2014?

Rotaryklubbene på Gol og på Ål fikk masse skryt av vår guvernør. Hun trakk særlig frem vårt gode arbeide gjennom våre prosjekter både på regionalt plan så vel som internasjonalt («DeafAid» i Kenya).

Verving av nye medlemmer er naturlig nok ett av vår guvernør’s satsingsområder. Hun vektlegger å passe ekstra godt på egne medlemmer, at vi bryr oss om hverandre. For eksempel ved at vi lar alle få en fadder – som således kan følge hverandre opp også på et mer personlig plan. Og vi må alle snakke mer om, og være stolte av, Rotary. Vårt mål bør være 3% vekst i medlemsmassen de neste to år.

Guvernør Marianne Smith Magelie ønsket oss lykke til videre. Hun avsluttet med å dele ut gaver både til assisterende guvernør Trond Kleppen og til presidentene Kai Hansen i Gol Rotary Klubb og Odd Einar Gjerden i Ål Rotary Klubb.


Einar SillerudReferent

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).