Møtereferat 25. november 2013

Foto: Håkon Bøygaard

Tilstede: 19.

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen. Og minnet om noen av sakene for de nærmeste ukene.

Deriblant påmelding til RYLA hvor medlemmene oppfordres til å skaffe flere kandidater; de skal være i aldersgruppen 18-30år. Påmeldingsfrist er først i januar måned.

TheRotary Foundation (TRF)

FOREDRAG v/ Lornts og Tor Olav. En fin gjennomgang av både gammel info og endringer i systemet hos TRF.

Lornts innledet med å fortelle at TRF har tre hovedinntektskilder: Medlemmenes bidrag (målet er USD 100 pr medlem), Sponsorer, Finansinntekter.

Den økonomiske støtten inndeles i to hovedmåter:

District Grant – (Distriktstilskudd):  District Grant støtter mindre aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. District Grant kan brukes til å finansiere Humanitære prosjekt. Tidligere har bekjempelsen av Polio hatt høyeste prioritet. Fremover vil TRF i større grad satse på Helse-/Sanitær- og Drikkevannsprosjekt i U-land. Videre opplæring av lokalbefolkningen og prosjekt for å forbedre barn- og mødrehelsen i fattige land. Les mer om District Grant i TRF håndbok – Norge  Distriktet kan støtte med inntil 50% av prosjektets budsjett, dog maksimalt USD 15.000. For å søke om et District Grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet.

Global Grant – (Globalt tilskudd):  Global Grant støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater. Støtte kan bevilges med inntil 50% av prosjektets budsjett. En Global Grant søknad rettes til The Rotary Foundation.

Tor Olav fortalte om Kvalifisering og om Forvaltning.

En ny modell for søknad trådde i kraft i 2010. Den nye modellen skal gi en enklere og mer strømlinjeformet søkeprosess. Men fremdeles er det en formidabel jobb å søke om støtte. Det kreves mer planlegging enn tidligere. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Herunder krav til kvalifisering for klubb og for ansvarlige komitémedlemmer, krav til økonomi og regnskap, bankkonti, rapportering, dokumenter, og et eget kapittel om misbruk. Søknaden sendes elektronisk (online).

Rent forvaltningsmessig er det nå lettere å få utbetalt midler underveis i prosjektet. Tidligere var det vanlig å måtte vente til etter at prosjektet var realisert før støtten kunne bli utbetalt. For begge tilskuddsordninger er det økt krav til at prosjektet skal «leve videre» etter oppbyggingsfasen – at det skal fortsette å kaste av seg også på lang sikt.

Mer info finner dere på: www.Rotary.org

En stor takk til Tor Olav og Lornts.

Vi minner om programendringer:  Førstkommende mandag 2/12 er det kommunal info ved Hege Mørk allerede kl 1900. Med påfølgende julemiddag i restauranten på Pers kl 2000.

Mandag 9/12 starter møtet først kl 2100. Da får vi besøk av vår guvernør Marianne Smith Magelie.


Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).