Regionsmøte 4.11.2013

Referat Regionsmøte Hallingdal 04.11.2013

Tilstede totalt 45 rotarianere, hvorav 17 fra Gol Rotary Klubb.

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen til Geilo, Ål og Nes Rotary klubber. Og gledet seg over godt fremmøte fra hele dalen.

Deretter tok AG for region 07 Trond Kleppen ordet. Han beklaget at en dobbelbooking hadde skjedd slik at den nye guvernøren i distrikt 2310, Marianne Smith Magelie, var forhindret fra å komme. Men at hun selvsagt ved en senere anledning vil besøke alle klubbene i Hallingdal.

Trond ga oss en oppdatering med nytt fra distrikt 2310:

ROTARYSKOLEN:

En nysatsing spesielt for påtroppende president og nye medlemmer. Men også andre rotarianere har selvsagt anledning til å delta. To kursdager å velge mellom i vårt distrikt: 07.11.2013 på Vettre Hotell i Asker, eller 09.01.2014 på Sole Hotel på Noresund.

KONTINGENT ØKES?

Dette annonserte forslag blir i hvert fall foreløpig ikke aktuelt. Forslaget trekkes fra Distrikskonferansen.

WEBLØSNING/SYNLIGHET:

Modernisering skjer på flere hold. Endringer og forbedringer både hos Rotary Norge, i distriktet og hos den enkelte klubb. Vår nye guvernør Marianne har oppfordret til enda mer åpenhet om Rotary-klubbene og våre aktiviteter, herunder eksempelvis etablering av egne facebook sider. Også i massemedia bør Rotary få mer oppmerksomhet, vi er ikke nok synlige. Eksempelvis bli flinkere til å sende stoff og bilder til Hallingdølen.

Se også vårt distrikt’s hjemmesider: http://d2310.rotary.no/index.php?pageid=143

FELLESPROSJEKT DEAF AID

Ål Rotary v/ Trond Kleppen har som tidligere informert tatt initiativet til et felles prosjekt med Deaf Aid i Kenya – altså med formål å hjelpe døve barn og ungdom i Kenya.

Ett prosjekt er i full gang i hovedstadenNairobi hvor en lokal Rotary klubb samarbeider med det amerikanske IT-konsernet Sisco. De har sammen stiftet et dataakademi. Hittil har hele 70% av alle utdannede IT-reparatører, til sammen 50 elever, fått jobb i lokale firmaer.

Neste prosjekt er i startfasen og Trond Kleppen er pådriver. Ål Rotary vil samarbeide med Sisco, en lokal Rotary Klubb i et område et stykke unna Nairobi, og med Geilo, Gol og Nes Rotary Klubber. Målet er å starte et Networking Academy. For å fullfinansiere prosjektet er vi avhengige av et «Global Grant», altså finansiell støtte fra Rotary Foundation. Og søknadsprosedyren har vist seg langt mer komplisert enn først antatt. Kort oppsummert av Trond; det har tatt mer enn 10 måneder og over 500 arbeidstimer, og utallige emails med nye kvalifiseringskrav og spørsmål fra de ansvarlige i Australia. Det har vært mye  motgang, mye frustrasjon, og tidvis også tanker om at Rotary Foundation ikke har tillit til oss som rotarianere. Inntil for ca 10 dager siden, da fikk Ål Rotary endelig godkjent prosjektet. Imidlertid har de ennå ikke fått bekreftet et konkret beløp som vil bli innvilget!

Planen er at Ål Rotary gir NOK 50.000, Deaf Aid gir NOK 70.000, den lokale Rotary Klubben i Kenya gir symbolske ca NOK 6.000, mens Geilo, Gol og Nes Rotary Klubber gir ca NOK 17.000 hver. Derretter er håpet at Rotary Foundation gir ca NOK 135.000.

Etter en hyggelig pause hvor klubbene fikk blandet seg litt, og wienerbrød, kaker og kaffe ble satt frem, var det tid for å høre hva som skjer i den enkelte klubb i Hallingdal.

NES ROTARY KLUBB:

Shelterbox prosjektet er droppet i 2013 til fordel for Deaf Aid. Finansiert ved bl.a. garasjesalg.

Vintercamp for utvekslingsstudenter i Norge. Kommende camp finner sted på Nystølen 1. uka i februar 2014. De eldre medlemmene stiller opp som skiinstruktører!

Gode, årlige aktiviteter: rydde stier, og raking på museet sammen med Lions og Husmorlaget.

Hele 10 utvekslingsstudenter har Nes hatt de siste 20 år. Og med på møtet i dag var Miranda fra Ontario i Canada. En veldig sympatisk 17-årig jente, som går 2-klasse på dramalinjen på Gol Videregående Skole. Med interesse for film og opera. Og som allerede har tilegnet seg så gode norskkunnskaper at hun underholdt hele forsamlingen. Først med å fortelle om seg selv på norsk. Og derretter ved å synge en vakker strofe opera for oss!

GOL ROTARY KLUBB:

Kai fortalte litt om hvor sosiale vi er. Med godt besøkte peiskvelder. Hyppige bedriftsbesøk i både Gol kommune og nabokommunene. Og om rakfiskaften, torskeaften, og grillaften ved presidentskiftet om sommeren. Blant våre gode gjerninger trakk Kai frem dugnad med raking i sentrumsparken, utsetting av benker, planting av blomster ved aldersheimene, og vedhogst for eldrebo. Også i Deaf Aid prosjektet er vi med. I mai måned har vi vår årlige skytekonkurranse mot Nes Rotaryklubb. Der opplever vi godt kameratskap, og en flott vandrepokal er vi med og kjempe om hvert år.

GEILO ROTARY KLUBB:

Har slitt med nedgang i medlemstallet. President Børre Evensen fortalte at de nå var nede i 17 medlemmer, men at ny-verving selvsagt hadde topp prioritet. Klubben har dog svært mange gode aktiviteter, deriblant: lotteri, vaffelsteking på konserter, dugnad i tunet i sentrum, frivillige til Skarverennet, utkjøring av strøsand for kommunen, samt vakt ved Frelsesarmeens julegryte. Geilo Rotary Klubb har sendt mange ungdommer til Rylag, og har i en årrekke vært med på Skifestivalen for psykiatriske pasienter. Børres ordtak: «Raushet, Fornyelse, Mangfold». Og nå nærmer dagen seg «hvor vi igjen skal knuse Ål i bowling!»….

ÅL ROTARY KLUBB:

Mange aktiviteter også her. Odd Einar Gjerden fortalte deltagelse i SOS barnehageprosjekt i Etiopia, Ryla-ungdommer skaffes, og om vedlikehold av Skogparken. To ganger pr år kjører de søppelsekker for kommunen, og også lotterier skaffer inntekter. Programkomiteen gjør en god jobb; masse sosialt inklusive hyppige bedriftsbesøk.

Trond står bak en felles vervebrosjyre for hele Hallingdal. Ål, Geilo og Gol har sendt inn sine bidrag, Nes kommer snart. Vervebrosjyren trykkes av Hallingdal Trykk AS v/ Kai Hansen.

RUS-INFO:

Avslutningsvis hadde vi besøk av SLT-koordinator i Hallingdal, Ole-Reidar Lågrinn.

Ole-Reidar jobber for Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) på Gol. Nytt er et samarbeide mellom Antidoping Norge, Samordning for kriminalforebyggende tiltak (SLT) og Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Seminarer blir avholdt, ungdommen blir mer opplyst. Ole-Reidar trakk spesielt frem vår gule «Rus-Info»brosjyre. Hvor viktig den er i det forebyggende arbeidet, og at det er viktig å fortsette vår innsats med å skaffe sponsorer til trykkingen. Den neste utgaven vil bli oppdatert med informasjon også om doping og nye, syntetisk fremstilte rusmidler.

Vi takker for et hyggelig samvær med de andre klubbene i Hallingdal.

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).