Møtereferat 28. oktober 2013

Tilstede 21 rotarianere

Møteleder var sekretær Håkon Bøygaard.

Vi hadde riktignok planlagt kommunal info ved Hege Mørk. Men vi hadde glemt å få hennes bekreftelse(!). Forhåpentligvis blir det en ny «åpning» for vår rådmann om ikke så lenge.

DISTRIKTSKONFERANSEN 2013

Aud Torill Sæbø overtok på sparket som foredragsholder.

Sammen med vår president Kai Hansen har Aud Torill nylig vært på årets Distriktskonferanse, denne gang avholdt i konserthuset i Oslo.

Det ble en minnerik dag fyllt av mange ulike aktiviteter. Aud Torill fortalte levende om mange musikalske innslag, utdeling av pris til pianisten og til Jonas Gahr Støre. Og om konserten «opera for folket». To innkommende guvernører ble høytidelig presentert. Stort inntrykk gjorde møtet med landets eldste rotarianer, svært spreke Karl Falck på 106 år. Han trimmer hver dag, og uttalte «når beina holder, så har hodet det bra også». Et godt motto hadde han også: «å gavne andre er det viktigste i livet».

Blant andre viktige saker under konferansen var diskusjon og informasjon om Polio. En dansk deltager satte søkelyset på temaet, og bekreftet den forholdsvis gode nyheten om at nå er det kun ett barn som rammes av polio hver dag. Men det er fremdeles spesielt fire land som har mange tilfelle av polio; Nigeria, Egypt, Pakistan og Somalia. Og i første rekke ufred og konflikter i disse områder gjør at det er så vanskelig å komme frem med poliovaksiner til store deler av disse folk.

Avslutningsvis holdt Geir Lippestad et innlegg. Han er en anerkjent advokat som bl.a. var forsvarsadvokat for Anders Behring Breivik. Lippestad fortalte fra sin barndom, hvor han bl.a. som 16-åring kom hjem fra skolen og fant hjemmet låst og familien stengt ute. Faren var konkurs og huset ble tatt i pant. Hvor urimelig var det ikke at dette skulle gå ut over en tenåring. Da var det at han, etter å ha rådført seg med faren til en kamerat, bestemte seg for å blir advokat. For å lære rettssystemet å kjenne, og for bedre å kunne kjempe mot urett. Beslutningen om å være advokat for Behring Breivik var selvsagt vanskelig. Lippestad ble kalt «djevelens advokat», fikk drapstrusler, og han fikk huset tilgriset med hakekors. Men hans tanker kretset rundt etikk og moral, og om verdikommunikasjon som i virkeligheten er en advokats hovedmål, og ble overbevist om at det var rett å ta oppgaven. Under hele rettssaken hadde Lippestad en liten lapp i lomma, hvor han hadde notert sitt motto som tre grunnleggende egenskaper eller verdier: «Rolig. Verdig. Ærlig». Behring Breivik ble da også behandlet med menneskeverd. Og store deler av vår ungdom har virkelig lært seg å «Møte hat med kjærlighet». Geir Lippestad kunne oppsummere innlegget med at vi kan være stolt av verdiene i det norske folk.

Vi takker Aud Torill for et engasjerende og spennende foredrag.

DIVERSE

Lornts Letnes har i høst vært på befaring ved tre kraftdemninger som alle har blitt forsterket. Lornts fortalte om interessante forskjeller på arbeidet, til tross for at det er samme oppdragsgiver. Kort oppsummert: Sønstevassdammen er hevet og forsterket, arbeidet fullført og pent utført. Tunhovddammen er kun forsterket, fullført, men stygt utført(!). Tisleidammen blir hevet og forsterket, er påbegynt – og det blir jo ekstra spennende å se hvordan resultatet blir rent estetisk.

Håkon minner om følgende programendringer:

Mandag 4.november:  Møtestart kl19.30. Auditoriumet på Pers Hotell. Intervalleymøte for alle klubber i dalen.

Mandag 11.november:  Norge på langs v/ Falck Bergande. Minimum 1 time.

Fredag 15.november:  Trolig buss fra Pers Hotell, tidspunkt kommer. Rakafisklaget avholdes på hytta til Anders Eidsgaard. Foreløpig 18 påmeldte.

Mandag 18.november:  Møtefri pga rakafisklaget.

Einar Sillerud
Referent

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).