Toppbilde

Møtereferat 30. september 2013

17 rotarianere til stede.

Håkon Bøygaard ønsket velkommen og ledet møtet.

Han viste til endringer i Programmet i de kommende uker. Blant annet at møtet 21.10 flyttes til 24.10 i Bjørnehallen (start kl 19.00!).

Alle anbefales å skrive ut det reviderte programmet fra nettsidene.

I tillegg tilbyr Anders Eidsgaard å holde Rakfisklaget på sin hytte i Bualie på Golsfjellet. I så fall diskuteres det om datoen bør endres fra 18.11 til fredag 15.11(?). Bekreftes senere.

Resten av møtet var programfritt. Det førte til ymse diskusjoner i grupper. Med tema spredt fra den nær forestående regjeringsdannelse – til GT-Sara’s «godt-over-streken» vitser.

 

 

Einar Sillerud
Referent

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).