Møtereferat 16. september 2013 (årsmøte)

19 rotarianere var til stede.

Vår president Kai Hansen ønsket velkommen til Årsmøtet. Etter de vanlige årsmøtesakene var det opptak av et nytt medlem.

Lars Riise har vært fast «gjest» hos oss i noen måneder allerede. I dag ble Lars formelt opptatt som medlem i Gol Rotary Klubb. Oddbjørn Viko ga en presentasjon av Lars sin oppvekst og yrkesbakgrunn. Deretter ble Rotary-nålen høytidelig overrakt av president Kai Hansen. Vi ønsker Lars velkommen i klubben.

Førstkommende mandag 23.september er det dugnad ved aldersheimen. Rydding, hogst og vedkapping står på programmet. Også på haugen ovenfor hovedinngangen. Det blir tidlig mørkt nå, vi møter derfor allerede kl 1800. Gjerne enda tidligere for dem som kan. Einar skaffer vedsekker og vedstativ. «Kameratskap»gjengen sørger for kaffe og noe å bite i.

Einar Sillerud
Refernt


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).