Møtereferat 5. august 2013

Første møtet etter ferien, og mange var nok framleis i ferie for det var ikkje så vanskeleg å krysse av på oppmøtelista med 9 personar.

Dagens tekst var egentleg 3 minutt, men ingen var førebudde på dette. Så det vart litt ordskifte om laust og fast.

5.august var jubileumsdag for Ivar Aasen, - 200 års jubileum. Opphavsmannen til nynorsk skrift.


Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde.

Ivar Aasen


Vi gleder oss til turen til Hallingdal feriepark 2.september.  Geilo Rotary  har spurt om dei kan få møte opp same dag og vera i lag med oss.

Først går turen til  Trettestølane 19.august og følgje er velkommen til å vera med. Det vart teikna  11 påmeldte og fleire får sjansen til å melde seg på førstkomande måndag.

Vi vart litt bekymra for at Aud Ingunn ikkje var tilstades og at det ikkje vart trekking. Så det ordna vi slik at trekking av vinflaske vart utsett til måndag 12. Jamfør nøye ført oppmøteliste av 5.august.

 
Aud Torill
Referent for dagen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).