Toppbilde

2013-2014

Styret for rotary-året 2013-2014

Bilde
President Kai Hansen
President  Kai Hansen
Innkommende president
 Per Egil Rese
Past president
 Jan Ove Wøllo
Sekretær  Håkon Bøygaard
Kasserer  Aud ingunn Narum
Medlemskap  Ole Sverre Utengen
Service - prosjekter
 Jan Ove Wøllo
PR og kommunikasjon
 Randi Skredegård
The Rotary Foundation
 Tor Olav Sviggum
Klubbadministrasjon  Ove Thorshaug
   
Andre oppgaver:
 
Revisor  Oddbjørn Viko
Arkivar  Gunnar Gulliksen
CYEO  Reidar Sviggum
It/web-ansvarlig/CICO  Håkon Bøygaard
   
Valgkomite  Reidar Sviggum, leder
   Lornts Letnes
   Jan Ove Wøllo

komiteer 2013-2014

Bilde
Medlemskap Klassifikasjon/verving
 Leder: Ole Sverre Utengen
Olav Opheim

  Birger Rustberggard

  Aud Ingunn Narum
 
     
 Service - prosjekter
Yrke/samfunn
 Leder: Jan Ove Wøllo
Svein Storla

  Aud Torill Sæbø
  Per Egil Rese

  Ingar Dalen
 
  Lornts Letnes
 
  Oddbjørn Viko
 
     
 PR/kommunikasjon Månedsbrev IT-Web
 Leder: Randi Skredegård
Einar Sillerud
Håkon Bøygaard
  Arnfinn Rustberggard
 
     
 The Rotary Foundation
Internasjonal/CYEO-utveksling  
 Leder: Tor Olav Sviggum
Reidar Sviggum

  Ola H. Smeby

  Steinar Medhus
 
  Gunnar Gulliksen
 
     
 Klubbadministrasjon Program Kameratskap
 Leder: Ove Thorshaug
Oddbjørn Sletto
Guttorm Frøysok
  Andreas Møhlenberg
Anders Eidsgaard
  Lars Sandli
Ronny Brandsgård
  Lars Riise
Haldor Grøseth
    Gunnar Skredderberget
Organisasjonsplan 2013-14.pdf (115 kB)
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 18/9-2014

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).