Toppbilde

2012-2013

Styret for rotaryåret 2012-2013

Bilde
President Jan Ove Wøllo
President  Jan Ove Wøllo
Innkommende president
 Kai Hansen
Past president
 Lornts Letnes
Sekretær  Håkon Bøygaard
Kasserer  Aud ingunn Narum
Medlemskap  Birger Rustberggard
Service - prosjekter
 Lornts Letnes
PR og kommunikasjon
 Arnfinn Rustberggard
The Rotary Foundation
 Gunnar B. Gulliksen
Klubbadministrasjon  Oddbjørn Sletto
   
Andre oppgaver:
 
Revisor  Oddbjørn Viko
Arkivar  Gunnar Gulliksen
CYEO  Reidar Sviggum
It/web-ansvarlig/CICO  Håkon Bøygaard
   
Valgkomite  Ove Thorshaug, leder
   Reidar Sviggum
   Lornts Letnes

Komiteer 2012-2013

Bilde
Medlemskap Klassifikasjon/verving
 Leder: Birger Rustberggard
Ole Sverre Utengen

  Olav Opheim

  Aud Ingunn Narum
 
     
 Service - prosjekter
Yrke/samfunn
 Leder: Lornts Letnes
Aud Torill Sæbø

  Lars Sandli
  Oddbjørn Viko

  Per Egil Rese
 
  Svein Storla
 
  Ingar Dalen
 
     
 PR/kommunikasjon Månedsbrev IT-Web
 Leder: Arnfinn Rustberggard
Einar Sillerud
Håkon Bøygaard
  Randi Skredegård
 
     
 The Rotary Foundation
Internasjonal/CYEO-utveksling  
 Leder: Gunnar Gulliksen
Reidar Sviggum

  Ola H. Smeby

  Haldor Grøseth
 
  Steinar Medhus
 
     
 Klubbadministrasjon Program Kameratskap
 Leder: Oddbjørn Sletto
Ove Thorshaug
Guttorm Frøysok
  Kai Hansen
Gunnar Skredderberget
  Anders Eidsgaard
Tor Olav Sviggum
  Peder Rustberggard 
Andreas Møhlenberg
    Ronny Brandsgård
Organisasjonsplan 2012-13.pdf (60 kB)

Møtereferat 6. august 2012

Møtedag: Mandag 6. august 2012
TIL STEDE:18 stk + gjest
 
STYREMØTE:
Avholdt i forkant av dagens medlemsmøte. Diskutert ”Program for kommende år”.
 
BOPLIKT:
Jan Ove holdt et lengre innlegg om boplikt generelt, og vedrørende situasjonen i Gol kommune.
Ref lov av 1975. Kun Norge har boplikt i Europa. Inndeles i boplikt for Landbrukshus, for Bolighus, for Tjenestebolig.
Mye diskutert i media i sommer. Loven har mange smutthull. Bl.a. er ikke boplikten personlig; man kan eksempelvis leie ut i 5 år, derretter overføre på egne arvinger.
Tilgang på arbeidsplasser påvirker boplikten. Lovgiver’s intensjon med loven blir ikke lenger oppfylt.
 
OS ROTARY KLUBB:
34 medlemmer.
Tore Rykke ga utfyllende info om situasjonen i Os; kun boplikt på landbrukseiendommer der, ikke på andre eiendommer. Os har et motsatt problem av Hallingdal; som forstad til Bergen er Os et pressområde med for få boliger, for få ledige tomteareal.
De har hatt ett stort prosjekt de siste 10-15 år; utvikling og oppbygging av et sjøsportsenter for bevegelseshemmede. Herunder ombygging av en båt for å frakte bl.a. rullestolbrukere og tilrettelegging/bygging av gangveier på en øy utenfor Os. Avtale med Os kommune som er ansvarlig for driften. Bergen Friluftsråd er inne i bildet for å overta øya og ansvaret.
 
OLAV THON:
Er fremme i media etter å ha kjøpt ny eiendom i sentrum av Flå. Har uttalt at han vil flytte til Flå(!). Boplikten gjør at han må flytte innen 1 år, alternativt søke om utsettelse 1 år av gangen. Eller kommer Flå kommune til å endre reglene?
 
HALLINGMARKEN 2012:
Felles stand med Nesbyen Rotary Klubb ga forholdvis liten interesse fra dem som gikk forbi. 45 svarte på spørreundersøkelsen i løpet av de 4 dagene. Likevel positiv markedsføring av Gol og Nesbyen Rotary klubber.

Gjester:Tore Rykkel fra Os Rotary Klubb.

Einar Sillerud
Referent.


Møtereferat 13. august 2012

Møtedag: Mandag 13. august 2012
Tilstede: 12 rotarianere.

Lornts Letnes informerte om 13.august som historisk merkedag;
13.8.1961 ble Berlinmuren påbegynt.
14.8.1940 ble Battle of Britain innledet (tyskernes luftoffensiv mot Storbritannia).

Merk spesielle oppmøtetider for noen av de neste møtedagene:
20.08 kl 1830; Gordarike, møte ved inngangen
27.08 kl 1900; Vedhogst ved Helsetunet

Dagens diskusjonstema vedrørende 22.juli 2011; ”Kommisjonens rapport med kritikk og anbefalinger” ble offentliggjort i dag.

Utdrag og/eller diskusjon i vårt plenum:
Breivik kunne vært stoppet tidligere:

1)      Tollvesenet og PST skulle i teorien hatt et nært samarbeide. I praksis gikk det for lite info fra Tollvesenet, og mye som det ble informert om ble ikke fulgt opp av PST. Regjeringen har før 2011 gitt PST 60% økte bevilgninger, dog uten at tydelige forbedringer har blitt iverksatt.

2)      Stengning av Grubbegata (for bedre å sikre tilgangen til bl.a. regjeringsbygningen) ble anbefalt/besluttet i 2008, men dette var likevel ikke gjort.

3)      Politiets kontroll og kommandosystem har vært svært mangelfullt. Eksempelvis kun 1 mann den 22.juli 2011 på vakt i operasjonssentralen i Hønefoss.

4)      Sentralen i Oslo visste få minutter etter at bomben smalt utenfor regjeringsbygningen både reg.nr., biltype og bilfarge på bilen til Breivik. Men ventet hele 2 timer før disse opplysningene ble gitt videre til politiet ute i felten.

 
Noen positive element også:

5)      Ca 70 personer passerte forbi ”bombebilen” utenfor regjeringshuset før det smalt. ”Kun” 8 døde, det kunne ha blitt langt flere dersom bomben hadde gått av tidligere – dette var tross alt en fredag ettermiddag rett etter at rushtrafikken hadde begynt å avta.

6)      Ambulanser og annet helsepersonell var raskt til stede både ved regjeringskvartalet og ved kaiområdet vis-à-vis Utøya. Likeledes var beboere ved campingen innenfor øya og andre frivillige tilstede, og ydet en formidabel innsats både på land og i sjøen rundt Utøya. Alle disse var med på å redde ytterligere liv fra å gå tapt.

Fremtiden:

Hvor mye ressurser skal/bør legges ned for å kunne garantere en ”trygg” fremtid?
Hvordan skal vi ”oppdage” de potensielt farlige attentatsmenn/-kvinner på et tidligere tidspunkt?
Hva må skje lokalt i politietaten?
Faremo kan rydde opp, er kjent for å være tøff og for å få gjennomslag for sine meninger.
Antall politidistrikt må reduseres. 27 distrikt i dag. Ledelsessystem må slås sammen for å skape effektivitet og forbedret ressursbruk.

Einar Sillerud
Referent

Møtereferat 20. august 2012

Foto: Håkon Bøygaard

Møtedag: Mandag 20. august 2012
Tilstede: 28 rotarianere/ledsagere.

"Stølsbesøk" på Gordarike

Vi ble tatt godt i mot av kveldens vertskap. Torbjørn Rustberggard, i anledningen iført fullt vikingantrekk. Og Arve Rustberggard, ansvarlig for bevertning.

Torbjørn ga oss med stor innlevelse historiske beretninger fra vikingtiden generelt, om vikingenes guder, og om Kong Hadding og hans sønner spesielt. Innledende foredrag fant sted i Gordarike’s to små ”Vikinghytter”, til god stemning i veldig spesielle omgivelser. Torbjørn ga oss også interessant innføring i alle utfordringer som følger med nybrottsarbeide, på godt og vondt. Ikke alt gir økonomisk profitt, men Gol er ham takk skyldig for sine mange satsingsområder i nærmiljøet. Han har virkelig mange gode idéer og tanker – la oss håpe mange av dem kan bli realiteter på sikt.

Etterpå ble det utendørs omvisning. Først i Vinland med sine mange aktiviteter for barn og barnefamilier. Derretter i Gol Stavkirke, hvor vi erindrer at den rikt utsmykkede hoveddøren ved innvielsen ble gitt som gave fra Gol Rotary. Videre innom Julenissehuset med verksted, Hahaugtrollets hule hvor ”Kong Hadding” kan beskues, Utstillingshallen for vikingenes guder, samt tårnet Yggdrasil. Sistnevnte symboliserer livets tre i norrøn mytologi, herfra er det flott utsikt over dalen (skjønt ingen av oss turte å klatre til topps hele 30 meter over bakkenivå). 

Avslutningen foregikk i storslåtte Kongehallen. 28 til bords. Og Arve ga oss både god historikk fra vikingetiden og en kulinarisk opplevelse. Spekemat og hjemmelaget tilbehør av ypperste kvalitet.

En stor takk til Torbjørn Rustberggard og Arve Rustberggard for en aften som var både underholdende og lærerik!

 

Einar Sillerud
Referent

 
Flere bilder kan du se i vårt bildegalleri. Du må være innlogget for å se disse.

Møtereferat 27. august 2012

Foto: Håkon Bøygaard
Møtedag: Mandag 27. august 2012
Tilstede: 14 rotarianere.

Storhogst av Gol Rotary Klubb

Gol Rotary hadde sist mandag tømmerhogst og vedkapping på to forskjellige steder samme kveld!
Den aktive Rotary-klubben på Gol har gjennom årene opparbeidet seg solid rydde- og hogsterfaring. Hver vår står de for rydding og raking i sentrumsparken, blomsterplanting rundt aldersboliger, og utsetting av benker på gangveier i Gol.
Nå om høsten er det tynning og trehogst i skogen ovenfor Helsetunet på Gol som er fast dugnadsoppgave. De mange beboere i aldersboligene rett ovenfor skogen setter stor pris på å få fornyet sin utsikt fra boligene. Uten tynning gror vegetasjonen fort igjen. Resultatet etter at all kapping og pakking var ferdig ble på hele 99 fulle vedsekker. Bildene viser en lystig gjeng etter at jobben var unnagjort, til sammen 14 rotarianere var i aksjon denne kvelden.
Nytt av året var rydding av utsiktspunktet på andre siden av Hallingdalselva. Fra Gol Motorsenter og vestover langs elva har golingene en idyllisk natursti. På toppen er det både sittebenk og bok å skrive seg inn i. Og flott utsikt skulle det også ha vært! Etter drøyt 10 år med gjengroing av skogen var det dags for å trylle fram igjen den flotte utsikten mot Øvre Gol og oppover dalen. Ryddesag og motorsager ble flittig brukt utover kvelden. Jobben var hard da terrenget er svært bratt nedenfor utsikten – ungskog gror like kjapt i bratt lende så lenge jordsmonnet er bra… Resultatet må alle turgjengere selv beskue – løp og titt!
Veden som Gol Rotary hogger og pakker blir lagt på lager for tørking. VINN kjøper enkelte år bjørkeveden. I år er det noe mindre bjørk, derfor tørker vi årets vedsekker på eget lager. Verdig trengende eldre kan få ved gratis.
 
Einar Sillerud
Referent


Flere bilder kan du se i vårt bildegalleri. Du må være innlogget for å se disse.

Møtereferat 25. februar 2013

Tilstede: 13 pax
Sted: Pers Hotell
Tema:
Besøk av AG Trond Kleppen, Region 7
 
AG representerer Region 7, som består av klubbane i Gol, Ål, Nes og Hol og er bindeleddet mellom Distriktet og regionen.
 
AG’ene deltar på Distriktsrådet’s møter.
 
Rotaryåret 2012/13’s Guvernør Arild Wilberg har orientert Dirikstriktsrådet om RI’s prioriterte områder:
 
Medlemsskap
Skape prosjekter og tiltak
Bedre omdømmet/ bli meir synlege i lokalmiljøa
 
Kva gjer så Region 7 ?
 
Det er oppretta arbeidsgrupper for alle dei 4 klubbane som skal ta for seg emnet medlemskap og klubbmiljø.
Det er eit mål å skape felles Global Grant-prosjekt for alle klubbane
Omdømmebygging
 
Eit felles prosjekt som allerede er i gang, er Deaf Aid-Prosjektet.
Bidraget frå Gol RK vil bli kr.17.500.-

Randi Skredegård
Referent

Møtereferat 3. september.2012 (årsmøte)

Møtedag: Mandag 3. september 2012
Til stede 18 medlemmer.

Styremøte ble avholdt i forkant av årsmøtet.
 
Jan Ove innledet om litt fra de siste to mandagene. Både «stølsbesøket» i Gordarike og dugnaden ved Helsetunet/Utsiktspunktet på andre siden av elva var bra og effektive aktiviteter. Vi venter spent på om vi får bilder/innlegg i Hallingdølen en av de nærmeste dager.
Vår president er også god som høytlesende bokkåsør. I dag fikk vi morsomme og lærerike(!) historier fra hans sist leste bok «HEL VED».
 
ÅRSMØTET fyllte resten av møtetiden:
 
ÅRSBERETNING var laget av Lornts. 7 sider innholdsrikt sammendrag av rotaryåret 2011-2012. Hovedpunkt som var omtalt (stikkord): Verdenspresidenten, Hovedmålene for forrige rotaryår, Styremøter, Medlemsmøter, Guvernørbesøk, Distriktsaktiviteter, Intercitymøter, Klubbstyret. Samt detaljert om klubbens arbeid gjennom året; herunder bl.a. om Medlemskap, The Rotary Foundation, Serviceprosjekt og Foredrag.
 
REGNSKAPET for 2011-2012 ble godkjent. Driftsinntektene økte fra kr 76.000 til kr 122.000. Og vi noterte et overskudd på kr 24.000 hvilket vi anser for å være svært bra. Klubben’s finansielle situasjon anses å være god.
 
BUDSJETTET for 2012-2013 ble godkjent. Den sterke finansielle situasjonen gjør sitt til at vi kan tillate oss å budsjettere med et underskudd på kr 4.000. Blant forventede driftskostnader finner vi gode formål som: Deaf Aid kr 8.500, Diverse støtte/bidrag kr 10.000, Planting ved omsorgsboliger kr 2.000, Handycap camp kr 1.500.
 
VEDTEKTSENDRINGER var foreslått av Lornts. Bl.a. redigering av punkt 6 «Årsmøtet skal velge komitéledere for kommende år», hvilket aldri har vært praktisert. Imidlertid har flere detaljer fremkommet etter at forslaget ble stilt. Derfor utsettes Vedtektsendringene til neste Årsmøte. Eventuelle endringer krever 2/3 flertall.
 
VALG: Kun én post på programmet. Valgkomitéens innstilling til ny President for 2013-2014 var Per Egil Rese. Ingen andre innstillinger eller forslag mottatt. Per Egil ble valgt ved enstemmig akklamasjon.
 
Mandag 10.9 avholdes møtet hos Nesbyen Rotaryklubb. Rune Ihle holder foredrag om utfordringer og muligheter i «Nordområdene» og om NATO.
PS! Avreise fra Per’s hotell allerede kl 17.30! Foredraget finner sted på Thon Hotell og starter kl 18.00. Alle bes møte.

Einar Sillerud
Referent

Møtereferat 10. september 2012

Møtedag: Mandag 10. september 2012
Tilstede: 27 rotarianere hvorav 15 fra Nes Rotary klubb + 12 fra Gol Rotary klubb.

Foredrag om NORDOMRÅDENE – Norges fremtidige skattkammer?

Foredragsholder: Rune Ihle, ex- Forsvaret, bl.a. utstasjonert 4 år i Brüssel.

 

Nordområdene defineres som området avgrenset av Grønland-Nordpolen-Novaja Semlja-Finnmark-Grønland. Arealet er på hele 21 mill km2 hvorav Norge’s interesseområde er ca 10%.

Rune Ihle ga en bred innføring om Nordområdene, deres muligheter og utfordringer. Herunder hovedsaker som:

·         Klimaendringer i Arktis

·         Olje og gass i nord

·         Fiske og Oppdrett

·         Miljøspørsmål

·         Turisme i Nordområdene

Råderett over Nordområdene kreves av Russland, EU, de nordiske land, USA og Canada. Mens Russland, EU og de nordiske land sitter i rådet for (det mindre) Barentsområdet.

Kontinentalsokkelen skal som hovedregel være bestemmende for et lands råderett over havområdene utenfor.

Nordområdet inneholder, i følge forskningsresultat, ca 22% av jordklodens samlede naturressurser. Kortfattet oversikt/diskusjonstema:

MILJØ

Global oppvarming fører til nedsmelting av ismassene i Arktis. Særlig i sommerperioden har isens utstrekning blitt nesten halvert de siste 30 år. Polisen forventes å forsvinne helt om sommeren innen ca år 2040. Hvis/når isen forsvinner, øker temperaturen 3-5 grader på land og inntil 7 grader i havet. Hvilket medfører store belastninger for bl.a. dyre- og fiskeliv over hele jordkloden.

Russland planlegger å anlegge hele 11 nye marinebaser langs sin lange kyst mot Nordområdene. Russerne synes å tenke kun profitt og realpolitikk, og er i mindre grad opptatt av miljø og mulig forurensning. I motsetning til Norge som er mer bekymret. Vi satser bl.a. 1,5 mrd kroner årlig til opprydning av gammelt atomavfall på havbunnen i Nordområdene.

Et positivt aspekt for Norge er at seilingsrutene til Øst-Asia blir kortere via Nordvest- eller Nordøstpassasjen. Og dersom fraktskuter kan ta en enda mer direkte rute over Nordpolen forkortes veien til Japan med inntil 40%!

FISK

Norges export er på cirka 54 mrd kr årlig og fiskerinæringen sysselsetter ca 30.000 mennesker i Norge.

Gyte- og fiskeområder for forskjellige fiskeslag endres/forskyves geografisk pga global oppvarming/issmelting. Men flere fiskeslag, som bl.a. torsk og lodde, opplever likevel økende kvoter.

Ytterligere økning i norsk eksport forventes, særlig med bakgrunn i kortere fraktveier til Japan og de andre markedene i Øst-Asia.

I havet finnes også enorme forekomster av mikroorganismer, totalt langt større ressurser enn de samlede fiskeforekomster. Kun ca 10% av ressursene er kjent.

OLJE OG GASS

Ca 22% av jordklodens oljeressurser forventes å være i Nordområdene. Samtidig vil behovet for olje og gass øke med ca 53% de neste 30 år.

Olje- og gassindustrien domineres av de 7 største oljeselskapene, nå også med tillegg av russiske GasProm. Disse 8 bestemmer i virkeligheten verdens energiutvinning, herunder også realpolitikken på området. Statoil er en liten aktør i forhold til disse 8, men har ett fortrinn: ekspertise og godt renommé for utvinning av olje og gass på store havdyp.

MINERALER

Både utvinning og etterspørsel etter mineraler øker kraftig. Norge henger etter Finland og Sverige som er foregangsland i Norden. Økt satsing og økte råvarepriser gjelder særlig for tradisjonelle råvarer; herunder gullutvinning på Svalbard, og i Nordland/Troms/Finnmark utvinnes sink, kobber, bly, beryllum, gull, nikkel, titan jog jern. Verdien av norske forekomster blir vurdert til opp mot 1500 mrd kroner.

Vi blir likevel små i forhold til China. Kineserne har vært aktive og kjøpt opp flere av verdens ledende gruveselskap og har nå hele 97% av markedet for de 17 viktigste mineraler for industri, forskning og datakomponenter. Likeledes har China nå hånd om økende eierinteresser og satsing på boring gjennom isen på Grønland – hvor det forventes store forekomster av sjeldne mineraler inklusive diamanter.

ANBEFALING FOR UNGDOMMEN

Rune Ihle har beskrevet noen av mulighetene. For ungdom på terskelen til å velge studieretning har han klare anbefalinger for fremtiden: «Velg studier innen Marinteknologi eller Marinbiologi».

KONKLUSJON SETT MED NORSKE ØYNE

Vi har ressursene i Nordområdene. Men har vi politiske myndigheter som er handlekraftige?

Alle tilstedeværende var enige om at foredraget hadde vært svært godt, lærerikt og engasjerende. En stor takk til Rune Ihle!

Einar Sillerud
Referent


Denne siden inneholder mer info:

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/8-2014

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).