Toppbilde

2011-2012

Styret for rotaryåret 2011-2012

Bilde
President Lornts Letnes
 President  Lornts Letnes
 Innkommende president
 Jan Ove Wøllo
 Past president
 Reidar Sviggum
 Sekretær  Håkon Bøygaard
 Kasserer  Ola Husum Smeby
 Medlemskap  Randi Skredegård
 Service - prosjekter
 Guttorm Frøysok
 PR og kommunikasjon
 Per Egil Rese
 The Rotary Foundation
 Haldor Grøseth
 Klubbadministrasjon  Aud Torill Sæbø
   
 Andre oppgaver:
 
 Revisor  Jan Ove Wøllo
 Arkivar  Gunnar Gulliksen
 CYEO  Gunnar Gulliksen
 It-ansvarlig/CICO  Håkon Bøygaard
   
 Valgkomite  Guttorm Frøysok, leder
   Ove Thorshaug
   Reidar Sviggum


Komiteer 2011-2012

Bilde
 Medlemskap Klassifikasjon Verving
 Leder: Randi Skredegård
 Aud Ingunn Narum
Birger Rustberggard
     Haldor Grøseth
     
 Service - prosjekter
Yrke Samfunn
 Leder: Guttorm Frøysok
Oddbjørn Sletto
Arnfinn Rustberggard
  Reidar Sviggum Gunnar Skredderberget
 
Oddbjørn Viko
 
 
     
 PR/kommunikasjon Månedsbrev IT-Web
 Leder: Per Egil Rese
Mai Britt Grøv
Håkon Bøygaard
  Peder Rustberggard
 
     
 The Rotary Foundation
Internasjonal CYEO-utveksling
 Leder: Ove Thorshaug
Ola Husum Smeby
Gunnar Gulliksen
  Olav Opheim
Steinar Medhus
     
 Klubbadministrasjon Program Kameratskap
 Leder: Aud Torill Sæbø
Svein Storla
Einar Sillerud
  Lars Sandli
Ole Sverre Utengen
  Jan Ove Wøllo
Anders Eidsgaard
     
     
     

Komiteer 2011-12.pdf (92 kB)

Møtereferat fra Rotaryåret 2011 - 2012

 
Møtedag: Mandag 19. desember 2011.
Program: Det var julemiddag på Eidsgård og i den anledning hadde vi invitert Wigger Liahagen til å vise gamle bilder fra Gol. Han er som kjent veldig aktiv i Gol bygdearkiv, og legger ned et stort arbeid med å ta vare på gamle bilder i et digitalt arkiv.
I den sammenheng var det tidligere blitt bestemt at Wigger skulle få tildelt Paul Harris Fellow som en æresbevisning på dette arbeidet han legger ned for å videreføre lokalhistorien vår i Gol bygdearkiv.
Wigger ble veldig overrasket , men syntes det var veldig artig at dette arbeidet han legger ned
blir verdsatt på en slik måte. Han oppfordret samtidig alle som måtte ha bilder og informasjon
rundt gamle bilder om å ta kontakt for å scannet de inn i systemet deres.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 5. desember 2011.
Program: Vi hadde foredrag med Per-Egil Hesla, som ga oss et innblikk i folk sine søvnvaner og hvor viktig søvnen vår er. Han er spesialist i faget, og har drevet med søvnproblemer til folk i mange år. Han har vært en av de fremste på dette området her i landet.
Det var et interessant og lærerikt foredrag.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 21. november 2011.
Program: Denne kvelden hadde vi peismøter. Denne gangen var det Lornts, Svein, Aud Ingunn og Reidar som var verter.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 14. november 2011.
Program: Denne kvelden var det Arild Neste som var på besøk og fortalte om det ”Nye Folkeuniversitetet”.
Det var et interessant foredrag der vi fikk innblikk i hva dette er og betyr for det norske samfunnet i forhold til voksenopplæring.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 7. november 2011.
Program: Vi diskuterte litt rundt dette med utvekslingsstudenter, og om det var noen kandidater til dette.

Ellers så fortalte Reidar om sine erfaringer rundt jakt på rovdyr. Han er med på et
skadedyrfellingslag for store rovdyr, med bl.a annet bjørnejakt i Hemsedal. Han fortalte også
om sin generelle interesse for jakt som han hadde fått helt ifra barnsben av. I tidligere tider
fikk du betalt fellingspremie for mange forskjellige dyr/fugler. Og Reidar kunne fortelle at
han har vært med på å jakte på alt ifra kråke, dompapp, trost, sel/kobbe og nise opp igjennom
åra i tillegg til dei meir tradisjonelle små- og storviltjaktformene vi kjenner.

Til slutt fikk vi se bildene som skal være våre premier i kunstlotteriet vårt som har trekning
den 16. januar.
Randi har fått tak i to Pushwagner bilder som er noen skikkelige godbiter for
kunstinteresserte.
Lotteripengene skal gå til ”End polio now” og lokale tiltak.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 17. oktober 2011.
Program: Det ble avholdt årsmøte, og både årsberetning, og regnskap ble godkjent.
Valget gikk smertefritt, selv om Guttorm ga uttrykk for at det hadde vært mange telefoner og
mye arbeid for valgkomitèen for å komme fram til dette resultatet.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

 Møtedag: Mandag 10. oktober 2011.
Program: Intercitymøte på Nesbyen.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 3. oktober 2011.
Program: Foredrag av Øystein Brenno, som fortalte om sitt forfatterskap.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

Møtedag: Mandag 26. september 2011.
Program: Dette var dagen for det årlige guvernørbesøket. Jeg var ikke på møtet, og kan ikke referere fra
det.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 19. september 2011.
Program: Stølsbesøk på Fausko, se eget referat under nyheter
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 5. september 2011.
Program: Håkon presenterte vår nye hjemmeside, som har blitt utrulig bra! Han har stått på og jobbet
med denne over lengre tid, og vi gleder oss til å kunne ta den i bruk som egne brukere.

Vi diskuterte også spørsmålet om ”Bærekraftig utvikling” skal komme inn som et 5. spørsmål
i 4-spørsmålsprøven i Rotary. Dette er et tema som har kommet opp etter at Majorstuen RK
har stilt dette forslaget og bedt om å få vurdert spørsmålet. Dette skal diskuteres i hele Rotary-
organisasjonen, og forslaget skal formelt behandles på Distriktskonferansen i høst. Blir det
vedtatt, sendes det til Lovrådet i RI via de norske representantene.

Vi stilte derfor oss selv spørsmålet om vi mener begrepet ”Bærkraftig utvikling” burde være
med, og vår konklusjon var positiv til dette.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 29. august 2011.
Program: Denne kvelden skulle vi diskutere Gol Rorary’s utfordringer for fremtiden der vi skulle tenke
på hvilke ”styrker – svakheter - muligheter – trusler” vi står overfor, og kommer til å stå
overfor framover.

Vi kom fram til følgende resultat:

STYRKE:
- Fast kjerne møter hver uke
- Bra aldersfordeling
- Variert bakgrunn/bransjer
- Bra antall damer
- God hjemmeside
- Godt sosialt miljø
- Variert program
- Alle tar på seg verv

SVAKHET:
- Vanskelig å rekruttere nye
- Mangler en del yrker
- Deltar lite internasjonalt
- Noen møter sjelden
- Bruker ikke SMS- varsling

MULIGHETER:
- Rekruttere flere medlemmer (3-5 i løpet av året)
- Utnytte mulighetene til rekruttering fra Hemsedal
- Motivere tidligere medlemmer til igjen å tre inn i klubben
- Flere yrkesrettede program
- Innføre 3- minutter

TRUSLER:
- Kamp mellom organisasjoner om nye medlemmer
- Gjennomsnittsalder kryper oppover
- Blir for lite relevant/interessant for medlemmene
- Krav om frammøte kan for noen virke hindrende
- Vi får medlemmer, men ikke rotaryanere
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 22. august 2011.
Program: Dette var kvelden for kapping, kløyving og pakking av veden ved Helsetunet. Svein stilte som
vanlig med traktor og vedmaskin, og det ble til sammen 76 sekker med ved.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 15. august 2011.
Program: Komitemøte, der vi satt og jobba med forslag til program utover høsten/vinteren. Vi hadde
også besøk av ”gamlepresten” på Hønefoss som orienterte oss litt rundt det som har skjedd
etter at kirken på Hønefoss brant ned til grunnen. Han fortalte litt om prosessen som har
pågått rundt valg av tomt for ny kirke, og hvordan den skal se ut.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.
Møtedag: Mandag 8. august 2011.
Program: Programfri
Dette var et pratemøte der vi snakka om program og hva som skulle skje videre framover.
Gjester:

Per Egil Rese
Referent.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).