Toppbilde

2009-2010

Styret

Bilde
President Ove Thorshaug
President Ove Thorshaug
Innkommende President Reidar Sviggum
Past president Guttorm Frøysok
Kasserer Ola Husum Smeby
Sekretær Mai Britt Grøv
Medlemskap Olav Opheim
Service - Prosjekter Guttorm Frøysok
PR og kommunikasjon Håkon Bøygaard
The Rotary Foundation Einar Sillerud
Klubbadministrasjon Svein Storla
 
Andre oppgaver
Revisor Jan Ove Wøllo
Arkivar Gunnar B. Gulliksen
CYEO Reidar Sviggum
IT-ansvarlig/CICO Håkon Bøygaard
 

Valgkomite


Mildrid Nesheim
Birger Rustberggard
Guttorm Frøysok

Komiteer

Bilde

MEDLEMSKAP
Leder: Olav Opheim

Klassifikasjon
Mildrid Nesheim
Aud Ingunn Narum

Verving
Aud Ingunn Narum
Olav Opheim

SERVICE - PROSJEKTER
Leder: Guttorm Frøysok

Yrke
Anders Eidsgaard
Jan Ove Wøllo
Birger Rustberggard
Steinar MedhusSamfunn
Oddbjørn Viko
Sigurd Ødegård
Peder Rustberggard
Arnfinn Rustberggard

PR og KOMMUNIKASJON
Leder: Håkon Bøygaard

Månedsbrev
Per Egil Rese
Randi Skredegård
Gunnar Skredderberget
IT - web
Håkon Bøygaard

TRF
Leder: Einar Sillerud

Internasjonal
Oddbjørn Sletto
Haldor Grøseth

Cyeo utveksling
Reidar Sviggum

KLUBBADMINISTRASJON
Leder: Svein Storla

Program
Aud Toril Sæbø
Ivar Wetlesen
Lars Sandli
Lornts LetnesKameratskap
Vita Simon
Gunnar Gulliksen
Ole Sverre Utengen
Kai Hansen

Annet

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).