Toppbilde

2008-2009

Styret

Bilde
President Guttorm Frøysok
President Guttorm Frøysok
Visepresident Ove Thorshaug
Kasserer Ola Husum Smeby
Sekretær Mai Britt Grøv
Past president Birger Rustberggard
Medlemskap Aud Ingunn Narum
Service - Prosjekter Birger Rustberggard
PR og kommunikasjon Håkon Bøygaard
The Rotary Foundation Oddbjørn Sletto
Klubbadministrasjon Mildrid Nesheim
 
Andre oppgaver
Revisor Jan Ove Wøllo
Arkivar Gunnar B. Gulliksen
CYEO Reidar Sviggum
IT-ansvarlig/CICO Håkon Bøygaard
 
Valgkomite Randi Skredegård
Mildrid Nesheim
Birger Rustberggard

Komiteer

Bilde

MEDLEMSKAP
Leder: Aud Ingunn Narum

Klassifikasjon
Randi Skredegård
Aud Ingunn Narum

Verving
Aud Ingunn Narum
Randi Skredegård

SERVICE - PROSJEKTER
Leder: Birger Rustberggard

Yrke
Haldor Grøseth
Anders Eidsgaard
Eva Vee
Olav OpheimSamfunn
Gunnar Skredderberget
Oddbjørn Viko
Sigurd Ødegård
Peder Rustberggard

PR og KOMMUNIKASJON
Leder: Håkon Bøygaard

Månedsbrev
Håkon Bøygaard
Kai Hansen
Per Egil Rese
IT - web
Håkon Bøygaard

TRF
Leder: Oddbjørn Sletto

Internasjonal
Einar Sillerud
Lornts Letnes

Cyeo utveksling
Reidar Sviggum

KLUBBADMINISTRASJON
Leder: Mildrid Nesheim

Program
Mildrid Nesheim
Ivar Wetlesen
Lars Sandli
Jan Ove WølloKameratskap
Svein Storla
Vita Simon
Gunnar Gulliksen
Sten Markussen
Ole Sverre Utengen
Arnfinn Rustberggard

Annet

 Møtereferat    
 Møteprogram    
 Nyheter    
 Årsmelding    

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).