Toppbilde

2006-2007

Styret

Bilde
President Mildrid Nesheim

President

Mildrid Nesheim

Visepresident

Birger Rustberggard

Kasserer

Aud Ingunn Narum

Sekretær

Håkon Bøygaard

Past president

Randi Skredegård

Samfunnstjeneste

Reidar Sviggum

Yrkestjeneste

Randi Skredegård

Internasjonal tjeneste

Lornts Letnes

   

Revisor

Jan Ove Wøllo

Arkivar

Gunnar B. Gulliksen

CYEO

Guttorm Frøysok

IT-ansvarlig/CICO

Håkon Bøygaard

Komiteer

Bilde

Yrkestjeneste

Leder: Randi Skredegård
Nestleder: Olav Opheim
Haldor Grøsteh
Ivar Wetlesen
 

Internasjonal tjeneste

Leder: Lornts Letnes
Nestleder: Oddbjørn Sletto
Lars Sandli
Steinar Medhus
 

Samfunnstjeneste

Leder: Reidar Sviggum
Nestleder: Per Egil Rese
Oddbjørn Viko
Peder Rustberggard
 

Programkomite

Leder: Jan Ove Wøllo
Nestleder: Guttorm Frøysok
Gunnar B. Gulliksen
Vita Simon
Anders Eidsgaard

Medlemskap, kamerat, fest og trim

Leder: Ola Husum Smeby
Nestleder: Arnfinn Rustberggard
Svein Storla
Gunnar Skredderberget
Eva Vee
Mai Britt Grøv

Månedsbrev og informasjon

Leder: Ove Thorshaug
Nestleder: Kai Hansen
Tor Olav Sviggum
Sten Markussen
 

Valgkomite

Leder: Aud Ingunn Narum
Nestleder: Randi Skredegård

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).