Toppbilde

2005-2006

Styret

Bilde
President Randi Skredegård

President

Randi Skredegård

Visepresident

Mildrid Nesheim

Kasserer

Oddbjørn Viko

Sekretær

Håkon Bøygaard

Past president

Aud Ingunn Narum

Samfunnstjeneste

Svein Storla

Yrkestjeneste

Aud Ingunn Narum

Internasjonal tjeneste

Lornts Letnes

   

Revisor

Jan Ove Wøllo

Arkivar

Gunnar B. Gulliksen

CYEO

Birger Rustberggard

IT-ansvarlig/CICO

Håkon Bøygaard

Komiteer

Bilde

Yrkestjeneste

Leder: Aud Ingunn Narum
Nestleder: Birger Rustberggard
Gunnar Skredderberget
Peder Rustberggard
 

Internasjonal tjeneste

Leder: Lornts Letnes
Nestleder: Alexander Ferner
Olav Opheim
Haldor Grøseth
 

Samfunnstjeneste

Leder: Svein Storla
Nestleder: Oddbjørn Sletto
Ivar A. Wetlesen
Lars Sandli
 

Programkomite

Leder: Per Egil Rese
Nestleder: Jan Ove Wøllo
Reidar Sviggum
Gunnar B. Gulliksen
 

Kamerat, Fest, Trim og medlemskap

Leder: Vita Simon
Nestleder: Ola Husum Smeby
Arnfinn Rustberggard
Anders Eidsgaard
Guttorm Frøysok
Sten Markussen

Månedsbrev og informasjon

Leder: Ove Thorshaug
Nestleder: Steinar Medhus
Tor Olav Sviggum
Eva Vee
 

Valgkomite

Leder: Arnfinn Rustberggard
Nestleder: Alexander Ferner
Aud Ingunn Narum

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).