2004-2005

Styret

Bilde
President Aud Ingunn Narum

President

Aud Ingunn Narum

Visepresident

Randi Skredegård

Kasserer

Oddbjørn Viko

Sekreter

Tor Olav Sviggum

Past president

Alexander Ferner

Samfunnstjeneste

Guttorm Frøysok

Yrkestjeneste

Alexander Ferner

Internasjonal tjeneste

Vita Simon

Revisor

Jan Ove Wøllo

Arkivar

Gunnar B. Gulliksen

CYEO

Birger Rustberggard

IT-ansvarlig/CICO

Håkon Bøygaard

Komiteer

Bilde

Programkomite

Leder: Olav Opheim
Nestleder: Per Egil Rese
Anders Eidsgaard
Svein Haugstad
Peder Rustberggard
 

Yrkestjeneste

Leder: Alexander Ferner
Nestleder: Svein Storla
Ola Husum Smeby
Reidar Sviggum

Månedsbrev og informasjon

Leder: Ove Thorshaug
Nestleder: Lornts Letnes
Sten Markussen
Oddbjørn Sletto

 

Internasjonal tjeneste

Leder: Vita Simon
Nestleder: Arnfinn Rustberggard
Birger Rustberggard
Gunnar Skredderberget

 

Kamerat Fest & Trim

Leder: Ivar Wetlesen
Nestleder: Mildrid Nesheim
Steinar Medhus
Lars Sandli
Eva Vee
 

Valgkomite

Leder: Vita Simon
Nestleder: Arnfinn Rustberggard
Alexander Ferner


 

Samfunnstjeneste

Leder: Guttorm Frøysok
Nestleder: Haldor Grøseth
Gunnar Gulliksen
Jan Ove Wøllo

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 15/7-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).