Detaljreguleringsplan for Gjerdal småbåthavn

Sak 15/521

Formannskapet har i møte 18.02.2016 i møtesak 17/16 vedtatt at forslag til detaljregulering for Gjerdal småbåthavn gb/nr 61/125 legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11.

Link til høring av planforslag på Røyken kommunes hjemmesider: 

https://www.royken.kommune.no/Tjenester/Bolig-bygg-og-eiendom/Arealplaner/Reguleringsplaner/Horing-av-planforslag/Detaljreguleringsplan-for-Gjerdal-smabathavn---Offentlig-ettersyn/

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse