Kunngjøring: Reguleringsplan, Gjerdal småbåthavn

Bilde

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det på vegne av Gjerdal båt- og hytteforening, oppstart av detaljreguleringsarbeid på eiendommer Gnr 61 Bnr 125, 127, 14 og 71. Formålet med arbeidet er å regulere området til småbåthavn i form av flytende brygger i sjøen med tilhørende anlegg på land. Planområdet er avgrenset som vist på kartet.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan rettes til Solli arkitekter T 32 83 07 80 - epost post@arkitektsolli.no Eventuelle merknader til planarbeidet må sendes skriftlig.
Kopi sendes til Røyken kommune, Planavdelingen, Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Epost: postmottak@royken.kommune.no Frist for innspill er 24. oktober 2012.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse