Utbygging av båthavna på Gjerdal

Bilde

Fredag 29. juni hadde styret innkalt til ekstraordinær generalforsamling.

Det er jobbet i mange år med planene om en utvidelse. Styret og utbyggingskomiteen har på vegne av generalforsamlingen jobbet aktivt med utbyggingsplanene.

Styret og utbyggingskomiteen orienterte generalforsamlingen om to fremlagte planer for båthavna. Full utbygging av båthavna og en alternativ løsning med kun oppgradering av eksisterende båthavn.
Det ble diskutert flere sider ved utbyggingsalternativene og mange sider ble belyst og besvart. Til slutt skulle generalforsamlingen enes om fremlagte sak.

Sak til behandling:
A)stemme for om vi skal gå for utbygging av ny båthavn med oppgradering av eksisterende båthavn
B) stemme for kun oppgradering av eksisterende båthavn

Det ble oppnevnt et tellekorps for kontroll og gjennomgang av fullmakter og stemmesedler.
Tellekorpset la frem for den ekstraordinære generalforsamlingen følgende:

Vedtak:
Alternativ A (full utbygging) ble vedtatt med 41 stemmer.
Alternativ B og de som avstod, ikke stemte for noe utgjorde til sammen 19, slik at et betydelig flertall valgte å gå for A, derfor teltes det ikke opp mellom de som stemte B og helt ”nei/avstod” – men 41 er et klart flertall for utbygging.

Styret hadde også foretatt en uforpliktende responssanking for og kartlegge interessen for båtplass i ny/oppgradert båthavn. Dette har blitt gjort blant foreningens medlemmer, fastboende og hytteeiere (Hyggen/Gjerdal) i en tilsendt uforpliktende forespørsel.
Opptellingen viser stor interesse for båtplass i området, noe media også bekrefter "Smekkfulle båthavner" (Kilde: Drammens Tidende 20. april 2012).

Gjerdal båthavn, Hernestangen, Røyken kommune (Gjerdal båt- og hytteforening).
Gjerdal båthavn er privat båthavn og en arbeidsgruppen har vurdert mulighet for utvidelse av havna slik at det kan tilrettelegges for båtturister med fellesbruk av de servicetilbud det offentlige etablerer på Hernestangen.

Havnen i dag
Gjerdal båthavn ligger ved (i gangavstand til festivalområdet) Hernestangen i Røyken, ca 3 km syd for Hyggen. Havnen ligger vestvendt med utsikt innover til Drammen og sydover til Svelvik. For båtfolket ligger havnen midt mellom Drammen og Svelvik.
Havneområdet eies og drives av Gjerdal båt- og hytteforening. Den ble stiftet i 1946 og har i dag 81 medlemmer. På eiendommen er det et lite bolighus og et klubbhus samt moloanlegg for 35 båter. I dag er det mer en 30 personer på venteliste for båtplass. Det er stor etterspørsel etter båtplasser i området.

Mål for havnen:
Utviklingen av en større båthavn har pågått i flere år gjennom et nøysommelig og tidkrevende arbeid. Arbeidsgruppens syn på utviklingen av havnen er sammenfallende med båtforeningen og velforeningens ønske om utvikling på stedet. Det ønskes at båthavna og Hernestangen friområde, med Kultursenteret, friluftscenen og badeplassen på Jerdal-stranda, skal danne et samlet tilbud for fastboende og tilreisende, enten de kommer pr bil eller båt. Området har en unik plassering, utforming og kvaliteter som gjør at det vil være attraktivt i generasjoner fremover. Og utbygging av båthavna vil også medføre en generell forskjønnelse av området.

Prosessen:
En omfattende grunnundersøkelse av bunnforholdene er utført av Multiconsult. Etter rådgiving er det tatt hensyn til og anlegge båthavn tilpasset krevende bunnforhold utifra dagens molo i nord mot Hyggen og i retning syd mot Hernestangen. Dagens ytterste pir på molo vil bli fjernet for og avlaste trykket på fjordbunnen, og erstattes med moringsplan og forankringer, for bølgedempende lettbetong flytebrygger i utvidet båthavn. På grunn av isforhold med mye drivis er åpning i syd eneste mulighet. Her kan det samtidig benyttes ekstra gjesteplasser og med tilrettelegging for av- påstigning til Hernestangen og Fjordfestivalområdet og til Røyken kommunes tilrettelagte gangvei for bl.a. rullestolbrukere rundt Hernestangen.
Med en utvidelse av båthavna vil det bli plass til over 60 plasser, dvs 30 plasser ute i ytre bue (snitt 4,5 meters plasser) og 30 plasser inne (snitt 3,5 meters plasser).

Oppstart:
Det har vært gjennomført et oppstartsmøte med Røyken kommune og orientere om reguleringsprosessen er nært forestående. Deretter detaljprosjektering og behandling av søknader (byggesak m.m.). Selve anlegget kan stå ferdig mai 2014.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse