CONVID-19 / KORONA - VÅRPUSS, Utriggere dugnad lørdag 25. april

Bilde

Selv i Koronatider må båtene våre ha stell og puss. Noen vil helst utsette det lengst mulig på grunn av viruset, andre er like ivrige som før.

Nå er vi så heldig at vi har alle båtene vinterlagret i en rekke slik, slik at ingen blir sperret inne ved sjøsetting. Det er kun et problem knyttet til om mobilkrana får tak i den aktuelle båten, men vi håper at alle som har lagret båten på land er friske slik at dette lar seg løse! Er du smittet, ta kontakt med moloformann på telefon eller epost – ikke møt opp personlig!

 

Vi planlegger å få ut utriggere/bryggene lørdag 25. april.

Vi må ta noen forbeholdsregler i disse tider slik at dugnaden gjelder kun dem som har båtplass møter (ikke hele familien eller andre medlemmer) for at vi skal kunne holde god avstand til hverandre.

 

Båtutset lørdag 2. mai.

Vi planlegger båtutsett og dugnad (samme dag), lørdag 2. mai. Her gjelder også de samme møtekrav, at kun de som har båt skal møte for og begrense store folkemengder og smitte.

 

Vi tenker at alle båtene skal sjøsettes denne dagen men om noen er forhindret, meld fra til moloformann på telefon eller epost. Om noen sperrer for båter som er klar til sjøsetting, vil vi - i den grad det lar seg gjøre - flytte båten så de som er klar kommer seg på sjøen. Derfor er det viktig at moloformann er orientert hvis du ikke kan møte.

 

Skulle noen ikke klare å overholde frister, ta kontakt så snart som mulig, slik at vi får planlagt og dermed gjøre problemene minst mulig for færrest mulig. 

 

 

Vårpussen

har så smått også begynt?

 

I tillegg til enhver tid gjeldende regler/pålegg gitt av lokale eller sentrale myndigheter kan det være greit å huske:

 

  • Avtal med nabobåten, slik at dere pusser samme side (styrbord/styrbord - babord/babord) og dermed holder størst mulig avstand til hverandre.
  • Stå ikke foran en som har vind i ryggen og prat, still deg til side.
  • Toalett og klubbhus er stengt inntil videre. Ta med kaffe og mat!
  • Unngå i størst mulig grad servicebygg/bod
  • Husk og merke opplagsutstyr tydelig og ta det med, annet som anses som skrot vil bli fjernet og kastet fra eiendommen under dugnaden.

 

Vi må ta et lite forbehold om endringer i Convid-19 retningslinjene som eventuelt kan komme fra myndighetene.

 

Vi oppfordrer hverandre til å bidra i denne nasjonale dugnaden og holde god avstand til hverandre!

La oss stå sammen – ved å holde avstand!

Ta godt vare på deg selv og de rundt deg!

 

Styret

 

 

 Folkehelseinstituttet

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse