Aksellastrestriksjoner våren 2017

Bilde

Kunngjøring fra Statens vegvesen 16. mars i Røyken og Hurum avis:

21. mars 2017 melder Statens vegvesen om at det er innført redusert fremkommelighet med 6 tonn aksellastrestriksjon på Grimsrudveien, Fv. 3: Hyggen-fv. – 289 Ugstad.

Det betyr at kranbilen for båtutsett ikke kan kjøres ut til båthavna. Det er likevel en stund til vi skal gjennomføre båtutsett, slik at restriksjonene innen denne tid er kanskje opphørt? 

Det skiltes i Hyggen og restriksjonene opphører når skiltet fjernes. 

 

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse