Båtutsett og trefelling rundt Strandbo

Styret følger opp, men presiserer: Ved båtutsett er det viktig at kranbilen står på ”fast grunn”, godt sikret inn mot land. Labbene må ikke nærmere ytterkanten enn 2,5 meter fra siste fylling. God sikring er å legge kjøreplater f.eks. 2x2m under støtteben for sikring av svak grunn. Derfor er det helt uaktuelt at folk skal være oppi båtene ved løft/sjøsetting.

Vi minner om at etter båtutsett, lørdag 2. mai, skal de høye trærne rundt Strandbo tas ned. Dette gjør vi etter båtutsett. Det er viktig at opplagsutstyr fjernes og hengere tas med slik at dette ikke kommer i skade eller står i veien ved felling/beskjæring av trærne.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse