ET BEDRE BÅTLIV - på naturens premisser

Bilde

Ta vare på miljøet under båtpussen!

Båtpussen – gir mye farlig avfall
Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båt kan inneholde miljøgifter som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Velg miljømerkede produkter der det er mulig.

• Legg dekkeplast under båten før skraping/pussing og rengjøring.
• Bruk briller, maske og arbeidshansker.
• Unngå innånding, hud- og øyekontakt.
• Våtpussing anbefales – eller bruk verktøy som er tilknyttet støvsuger.
• Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall.
• Samle tilsølte kluter og lignende i brannsikkert avfallsspann.


Eksempel på farlig avfall
• Søl av motorolje og dieselolje
• Brukte oljer
• Brukte batterier
• Rester av maling og løsemidler
• Pussefiller, koster og forurenset emballasje
• Avfall og støv fra fjerning av bunnstoff
• Asbest


Se oppslag på klubbhuset i båthavna for behandling av farlig avfall og innlevering til miljøstasjon.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse