Miljøvennlig båtpuss!

Bilde

Etter en lang vinter kribler det ekstra med å komme i gang med båtpussen og gleden av og starte en ny sesong på vannet. SFT oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten for sesongen. Vi har også mottatt et skriv fra Fylkesmannen i Buskerud (12. april 2011) hvor de pålegger småbåthavner om krav til avfallsplan for å redusere miljøgiftproblematikken i fjordområdet.

Vi har lenge hatt en prosedyre på håndtering av miljøfarlig avfall. Og deponeringen samt håndtering av dette ved innlevering til Røyken gjenvinningsstasjon som ligger på Follestad Industriområde i Røyken (Follestad Industriområde, 3475 Åros).

Åpningstider 1. april - 31. oktober 2012:

Mandag 07.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 18.00
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 12.00 - 20.00
Fredag 07.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 16.00

Gjenvinningsstasjonen holder stengt påskeaften, pinseaften, alle helligdager samt alle lørdager i juli.


Fylkesmannen legger nå særlig vekt på håndtering av farlig avfall. På klubbhuset er det satt opp skriv om hvordan vi skal behandle avfall fra båthavna.
Styret vil kartlegge behovet for- og styrke behandlingen og håndteringen rundt bevisstgjøringen om avfallsplaner for båthavna på basis av skriv fra Fylkesmannen.

Båthavna er åpen og vi ber medlemmer som starter opp med båtpussen før dugnaden 23. april (hvor det vurderes ekstra beholdere for avfallshåndtering før båtutsett 30. april), sette seg inn i prosedyrene rundt avfallshåndtering.

M i l j ø v e n n l i g b å t p u s s
Når du skal pusse båten, bør du stille følgende spørsmål:
* Er alle produktene du bruker strengt tatt nødvendige?
* Hva gjør du med rester av løsemidler og løsemiddelholdige produkter?
* Kan du bruke alternative bunnstoffer?

Bunnstoffet inneholder stoffer som er farlige for vannlevende organismer. Årsaken er at det skal være effektivt mot groe på båten.

Samle opp bunnstoffrester
Når du skal pusse båten, bør du samle opp bunnstoffrester ved å skrape båten på en plastpresenning. Restene leveres til båthavnens avfallsstasjon eller godkjent avfallsmottak.

SFT oppfordrer båtforeningen til å ha tilgjengelig støvsugerutstyr for å samle opp avskrap og støv fra fjernet bunnstoff. Slikt utstyr kan leies, eller medbringes i privat regi. Styret blir nødt til og vurdere behoved på sikt.

Miljøgifter i småbåthavner - Båtpussen forurenser - ta forholdsregler!

Tips til en mer miljøvennlig båtpuss

* Farlig avfall leveres til godkjente mottak.
* Bunnstoff- og malingsrester som skrapes av, kan samles på en plastpresenning.
* Slipestøv kan samles opp med en industristøvsuger.
* Se etter nytt bunnstoff uten kobber, eventuelt med mindre kobberinnhold.
* Se etter bunnstoff som gjør overflaten glatt, som malinger med silikon og teflon.
* Velg miljømerkede rengjøringsmidler til båten.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse