Velkommen til Fosen Tempoklubb

Fosen Tempoklubb er en lokal avdeling i Norsk Tempoklubb og den ble stiftet 8. november 2016. Geografisk tilhørighet er Fosenhalvøya. Klubben har egen facebookgruppe: Fosen Tempoklubb.

 Del denne siden på Facebook: