INNKALLING TIL LANDSMØTE 2018

Bilde

Vi viser til Ivalo-samlingen 25.11.17 der vi i medhold av vedtektenes § 8 fastsatte forbundets Landsmøte 2018 til Stavanger 17.- 18. mars 2018.

Møtet vil bli holdt på Clarion Hotel Stavanger fra lørdag med tilhørende festmiddag om kvelden og avslutning på søndag formiddag. Medlemstallet pr. 31.12.17 gir følgende representasjon: mindre enn 50 med1emmer 2 representanter, 51-150 medlemmer 3 representanter. Ethvert medlem i medlemsforeninger og NFF/NSLs personmedlemmer kan delta på landsmøtet som observatør. Send påmelding snarest og senest 10. februar.

 

Forbundsstyret vil i sitt møte 20. januar legge opp planen for årets Landsmøte. Vi ønsker forslag fra medlemsforeningene innenfor rammen for avviklingen etter tidligere praksis med et åpningsseminar på lørdag før lunsj, behandling av landsmøtesakene etter lunsj med en vedtaksdel på søndag formiddag.

 

Landsmøtet skal etter § 9 behandle følgende saker:

1.Valg av 2 møteledere, sekretærer og representanter til å underskrive protokollen

  1. Forbundsstyret årsberetning
  2. Regnskap og revisors beretning
  3. Handlingsplan
  4. Budsjett - Kontingent
  5. Valg av forbundsstyre i henhold til § 10 bestående av forbundsleder, nesteleder og tre medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer.
  6. Va1g av va1gkomité på 3 medlemmer
  7. Andre innmeldte saker
  8. Uttalelser

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 8 må sendes til forbundsstyret innen 10. februar

NB – vær tidlig ute og bestill rimelige fly billetter !

 

Vennlig hilsen

 

Nils Petter Pedersen/sign.

Forbundsleder/puheenjohtaja 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse