Norsk-finner samlet i Ivalo

Det er blitt tradisjon at medlemmer av landets norsk-finske foreninger siste helg i oktober samles i Ivalo. I år var samlingen også et ledd i markeringen av Finlands 100-års jubileum som selvstendig stat.

Bjørn Hildonen

I år var det Porsanger Norsk-finsk forening som hadde fått ansvar for og gjøre helga til en opplevelse, og det klarte arrangøren, anført av foreningens leder, Sigmund Sarre.

Historietime
I tillegg til det sosiale, hadde arrangørene invitert de om lag 120 frammøtte fra Rogaland, Porsanger, Sør-Varanger, Tana og Vadsø, til en historisk «reise». For på biblioteket i Ivalo fikk deltakerne overvære et foredrag av lokalhistoriker Irja Jefremoff. Hun ga de frammøtte et historisk innblikk i hva som skjedde i forrige århundre i Petsamo-området, også kjent som Pechenga. Dette var et landområde øst for Pasvik tilhørte Finland inntil 1944. Ved krigsutbruddet bodde den om lag 4000 innbyggere i Petsamo, men over halvparten flyktet eller ble tvangsevakuert i løpet av krigen. I mellomkrigstiden var Finlands nordligste område, Petsamo, et eksotisk turistreisemål. Hit valfartet turister, ikke bare fra Finland, med også fra resten av Europa.
Etter at finnene måtte gi fra seg landområdet øst for Pasvik til daværende Sovjetunionen var området nærmest hermetisk lukket inntil fram til Sovjetunionens fall i 1991.
For øvrig må nevnes at Porsanger-foreningens Maija Hoikka tolket det om lag én times lange foredrag på en utmerket måte.

Skog-finner neste
Utmerket var også Porsanger-trioen Sigmund Sarre, Olavi Hoikka og Svein Olav Josefsen da de dro i gang allsangsekvensen på hotellet lørdag ettermiddag. At sangheftet i stor grad besto av finske sanger – som selvfølgelig ble framført på finsk – var bare naturlig som en hylles til vårt naboland.
Før festmiddag, i år bedre enn noen gang tidligere, er det også tradisjon at deltakerne samles i hotellet auditorium for å ble orientert om de enkelte foreninger og Norsk-finsk forbuds aktiviteter.
- Hvert annet år inviterer forbundet sine medlemmer til en sommerlig kulturuke. Nå har lokalforeningen i Porsanger kommet med et innspill forbundsstyret har sagt ja til. Lokalforeningen ønsker nemlig at neste års kulturtur går til Skog-finnene i Indre Østfold. Porsanger skal nå jobbe videre med sikte på en reise til Finnskogen, opplyste forbundets leder, Nils Petter Pedersen.

Kalender
Forbundslederen kunne også fortelle at forbundet i 2017 har delt ut 90.000 kroner i stipender til elever i grunn- og videregående skoler som har fullført undervisning i finsk. Han presentere også den tradisjonelle Norjalaissuomalainen kalenteri/Norskfinsk kalender. Hvert år har kalenderen et spesielt tema. I kalanderen for 2018, som nå legges ut for salg, er bildene hentet fra utstillingen «100 gjenstander fra Finland». Dette er en nettutstilling (www.100objects.fi) som er produsert i forbindelse med Finlands feiring av selvstendigheten vårt naboland fikk i 1917.
Kalenderen, som nå legges ut for salg, inneholder noen av bildene som er å finne på nettutstillingen.

Foreningslederne som deltok på Ivalo-samlingen fikk for første gang se 2018-kalenderen. Fra venstre Maarit Garvo, Vadsø, Raija Nakken, Stavanger, Jorund Irene Ryeng, Tana, Hilja Mäläskä, Sør-Varanger, Sigmund Sarre, Porsanger og forbundsleder Nils Petter Pedersen, Vadsø.

Kalender

Foto: Bjørn Hildonen

 

TRADISJON: Det er blitt tradisjon med en Ivalo-samling i oktober. På første benk noen av forbundsstyrets medlemmer. Fra venstre Kolbjørn Losoa, Tana, Espen Robertsen, Vadsø, Carita Jansson, Oslo/Espo (Finland), Raija Nakken, Stavanger og Kirsi Saaristo, Vadsø.

Tradisjon

Foto: Bjørn Hildonen

TOLK: Maija Hoikka (t.v.) sørget for at foredraget til Irja Jefremoff ble tolket.
TOLK Maija Hoikam Irja Jefremoff

Foto: Bjørn Hildonen

TRIO: De sørget for at det ble allsangsuksess, Olavi Hoikka (t.v.), Svein Olav Josefsen og Sigmund Sarre.
trio

Foto: Bjørn Hildonen

HISTORIETIME: Det ble en meget interessant historietime om Petsamo de frammøtte fikk høre.
historisk

Foto: Bjørn Hildonen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse