Vellykket Ivalo-treff.

Bilde

Forbundsstyret var meget fornøyd med årets Ivalo-treff der det sosiale programmet var lagt av Porsanger norsk-finsk forening.

Forbundsleder Nils Petter Pedersen orienterte fra forbundstyrets møte i plenum før festmiddagen.  Her ble bl.a. trukket fram markeringen av Finland 100 år, myndighetenes arbeide med 

oppfølgingen av vedtaket om Sannhetskommisjonen og forslaget til Statsbudsjett 2018. Forbundets regnskap pr. 30.09.17 - med stipend til finskelever som ny post og møte med Europarådets ekspertkomite for minoritetsspråk, forslag om Finske kulturdager 2018 lagt til Skogfinske dager i juli og forslag om Landsmøte 2018 til Stavanger. Forøvrig vises til referat og bilder ved tidl. redaktør Bjørn Hildonen, Vadsø.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse