Kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter og Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 67 Tilskott til opplæring i finsk

Bilde

Forbundet er fornøyd med at regjeringen legger vekt på selvidentifisering i spørsmålet om hvem som tilhører en nasjonal minoritet. Vi er også tilfreds med at bevilgningen til driften av organisasjonene er holdt på samme nivå.

Forbundet er fornøyd med at regjeringen legger vekt på selvidentifisering i spørsmålet om hvem som tilhører en nasjonal minoritet. Vi er også tilfreds med at bevilgningen til driften av organisasjonene er holdt på samme nivå. Utfordringen for departementet blir å få en rettferdig fordeling mellom organisasjonene.

Særlig er vi fornøyd med økningen til finskundervisningen. Under denne posten er det tre tilskottsordningar: ei for opplæring i finsk som andrespråk i grunnskolen, ei for opplæring i finsk som andrespråk i vidaregåande opplæring og ei ordning med studiepermisjonar for vidareutdanning i finsk for lærarar i grunnskolen.

Last ned dokumentfil (258 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse