Hyvä jäsen

Bilde

Suomen Silta 4-5/2017 on ilmestynyt nettilehtenä ja on luettavissa Suomi-Seura ry:n sivuilta
https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/ - klikkaa lehden kansikuvaa.
Jos luet lehteä tietokoneella, varmista, että käytät selaimesi uusinta versiota.
Lehti 4-5/2017 ilmestyy myös paperilehtenä.
 
 
Bästa medlem,

Läs Suomen Silta/Finlandsbron 4-5/2017 som nätversion på Finland-Samfundets webbsida
https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/ - klicka på pärmbilden.
Om du läser tidningen på en PC, försäkra dig om att du har den nyaste versionen av browsern.
Numren 4-5/2017 publiceras också som papperstidskrift.

 
Dear member,

You can read the Internet version of Suomen Silta/Finland Bridge 4-5/2017 on Suomi-Seura’s website
https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/ - click the photo of the cover.
If you use a PC to read the magazine, make sure that your browser is updated to the latest version.
Issue number 4-5/2017 will be published as paper magazine.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse