Klart for storstilt Nordens dag-feiring 23. mars

En Norden-pyntet Karl Johansgate i Oslo
En Norden-pyntet Karl Johansgate i Oslo på Nordens dag i 2015.

23. mars feirer vi Nordens dag med en rekke arrangementer over hele Norden. Bli med på feiringen, oppfordrer Foreningen Norden-styreleder Rune Mørck Wergeland.

Den 23. mars markerer vi at Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets «grunnlov», ble inngått på denne dagen i 1962. På denne datoen fikk Norden en fremsynt avtale, som regulerer det som i dag er et av verdens eldste og mest omfattende regionale samarbeid.

Mye brukt – lite kjent
– Helsingforsavtalen berører livene til svært mange mennesker i Norden, men er relativt ukjent for de fleste, sier styreleder i Foreningen Norden Rune Mørck Wergeland.

– Den sikrer rettigheter og muligheter vi tar for gitt i dag. Nordens dag er dagen for å feire at vi kan jobbe og studere på tvers av landegrensene. Jeg oppfordrer alle til å ta del i feiringen.

Bestill effekter til Nordens dag i nettbutikken

runemorchwergeland
Styreleder Rune Mørck Wergeland oppfordrer alle til å feire Nordens dag. Foto: Katrine Ziesler.

Kommuner flagger med nordiske flagg
Godt naboskap fortjener å feires og Foreningen Norden oppfordrer alle norske kommuner til å flagge med de nordiske flaggene i anledning Nordens dag.

Verv et nytt Norden-medlem på Nordens dag – få tilsendt kinobilletter

Foreningen Nordens lokallag arrangerer foredrag, quiz- og litteratur-kvelder, og nordiske gjestebud.

I år vil Nordens dag blant annet markeres med et stort seminar om Finland og Norden i Trondheim. Foreningen Norden Trondheim er arrangør. Hit kommer blant andre nordisk samarbeidsminister Frank Bakke Jensen.

Kunnskapsministeren oppfordrer
I tillegg til å sikre likebehandling av nordiske borgere på mange områder, innebærer Helsingforsavtalen at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land. Dette jobber Foreningen Norden med i sitt skolerettete arbeid.

I år har vi en rekke aktiviteter og læringstilbud å tilby nettopp skoler i forbindelse med Nordens dag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer skoler til å markere dagen og det nordiske språkfellesskapet. 

Torbjørn Røe Isaksen ber skolene sette Norden på timeplanen. Foto: Kunnskapsdepartementet.

– Jeg vil oppfordre lærere og skoleledere til å sette Norden og nordiske språk på timeplanen, sier Røe Isaksen.

Foreningen Norden jobber for en enda tettere integrasjon mellom de nordiske landene. Det nordiske samarbeidet har bred støtte i folket, og Nordens dag er en utmerket anledning til å feire det vi har til felles.

– Flere undersøkelser viser at de fleste innbyggerne i Norden ønsker mer nordisk samarbeid enn det vi har i dag. Det gir oss ekstra grunn til å feire og se fremover, sier Mørck Wergeland.

LES MER HER


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse